U bent hier

Vilvoorde - depot semistatisch archief - Vlaamse Overheid

Type:
  • Depot voor de eigen organisatie
  • Herbestemd gebouw
  • Monofunctioneel gebouw
  • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het Depot in het centraal gelegen Vilvoorde heeft een kwaliteitsvol en laagdrempelig aanbod voor het beheer van het semistatische archief van de entiteiten van de Vlaamse ministeries. Het is vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer.

Het gebouw was in een vorig leven een regiepost van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar is dankzij een ingrijpende renovatie herbestemd tot de huidige bewaarplaats. De eigenlijke depotruimte bedraagt 2675 m², inclusief de technische ruimtes, met een totale capaciteit van 20 strekkende kilometer archief. De site heeft bovendien aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden.

Aard collecties:

Het Depot in Vilvoorde bewaart het papieren semistatische archief van de Vlaamse ministeries. Dit omvat de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Momenteel gaat het om archieven van 10 van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Daarnaast bewaart Het Depot tijdelijk een deel van het statische archief van de Vlaamse overheid.

Periode (ver)bouw(ing):
2008-2010 (renovatie)
Architect:
Agentschap voor Facilitair Management (AFM), Vlaamse Overheid
Kostprijs:
1.829.502,25 euro (renovatie en inrichting)
Soorten ruimtes:

Twee laad- en loskades voor het in ontvangst nemen van bewaargevingen

Een quarantaine/transitruimte voor het controleren van de bewaargevingen en het bewaren in afwachting van de definitieve plaatsing. De archiefdozen blijven op paletten staan.

De depotruimte is volledig uitgerust met verrijdbare archiefrekken.

Technische ruimte voor de klimaatinstallatie, verwarming…

Sanitaire ruimte

Kantoorruimte

Raadpleegruimte

Cafetaria

Werkruimte:

486 m²

Opslagruimte:

2675 m²

Manier van klimatiseren:

Centraal aangestuurde klimaatinstallatie (HVAC)

Klimaatzones:

Er zijn twee klimaatzones: de quarantaine- en de depotruimte.

De klimaatgroep is voor klimaatklasse B (ASHRAE), maar het streven is de fluctuaties in temperatuur en vochtigheidsgraad zo klein mogelijk te houden.

T°: 18°C (+- 5°C)
RV: 50% (+- 10%)

Brandbeveiliging:

Branddetectie met meldkamer en klassieke brandbestrijding (brandhaspels en blusapparaten)
Geen automatisch blussysteem

Depotinfrastructuur:

Verrijdbare archiefrekken

Leveranciers depotinfrastructuur:

Bruynzeel Storage Systems

Aantal depotmedewerkers:
1 halftijdse depotbeheerder en 2 archiefassistenten
Uitdagingen en problemen:

Het Depot is specifiek opgezet voor het beheer van het semistatische archief van de Vlaamse overheid. Daar is volop rekening mee gehouden bij het uitwerken van het beheer. Het overgrote deel van de bewaargevingen zal op termijn vernietigd worden. Slechts een klein deel zal vanwege de cultureel-maatschappelijke waarde worden bijgehouden.

Contactgegevens:

Het Depot
Gustaaf Levisstraat 45
1800 Vilvoorde
E-mail: depot.vilvoorde@bz.vlaanderen.be
Telefoonnummer: 02 255 03 31
http://www.bestuurszaken.be/depot_contact