U bent hier

Kalender

14/12/2018 - 08:45

Beschermd onroerend erfgoed, bouwkundig erfgoed en architecturaal, cultureel of esthetisch waardevolle gebouwen stellen professionals bij een renovatie steeds voor een pittige uitdaging: hoe maak je zulke gebouwen energie-efficiënt?

 

03/12/2018 - 10:00

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het beheer van een collectie, of het nu gaat om een museale collectie, een archief- of een bibliotheekcollectie. Het biedt inzicht en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid.

19/11/2018 - 10:00

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien.

26/11/2018 - 10:00

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te voorkomen.

12/11/2018 - 10:00

Zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veilig stellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? De vraag 'Wat zijn de bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften?' wordt voor drie aspecten gesteld: het gebouw, de collecties met de individuele objecten, en de medewerkers zelf.

05/11/2018 - 10:00

Een efficiënt beheer van uw collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de ruimte(s) waar ze in bewaard wordt. Wat maakt een ruimte echter tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt ik deze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in? Hoe valt met een beperkt budget ruimte-economisch het maximum uit mijn depotruimte te halen?

19/10/2018 - 11:00

Na intern overleg werd besloten de zesde netwerkdag voor Nederlandse en Vlaamse Registrars van 29 juni 2018 te verplaatsen naar 19 oktober 2018. De oorzaak hiervoor ligt niet in het enthousiasme en de positieve feedback, maar aan de berichtgeving van veel collega’s uit het veld dat de voorgestelde datum niet schikte. Nadere informatie over het aanmelden voor deze dag volgt.

07/12/2018 - 09:00 tot 14/12/2018 - 12:00

Privéarchieven, documentaire collecties en bewaarbibliotheken kunnen een mooie aanvulling zijn op het gemeente- of OCMW-archief. Ze vergen echter een heel andere aanpak dan de archieven van de eigen diensten. Zo’n collectie stel je immers best niet op 'gevoel' samen, maar door het maken van bewuste en verantwoorde keuzes.

19/11/2018 - 09:00

Steeds meer besturen willen digitaal gaan werken. Papier blijft echter hardnekkig aanwezig. Veel dossiers zijn nog op papier en ondanks alle digitale systemen blijven papieren documenten de organisatie binnenkomen en blijft men om diverse redenen zaken op papier bijhouden.

01/10/2018 - 10:00 tot 15/10/2018 - 16:00

In deze cursus leert u meer over de invloeden van temperatuur, luchtvochtigheid, licht, bewaarmaterialen, luchtverontreiniging, schimmels, insecten en knaagdieren op de collectie. Er is aandacht voor zowel het meten en het preventief verminderen van deze invloeden als voor probleemsituaties waarmee u mogelijk geconfronteerd wordt.

Pagina's