U bent hier

Leuven - Depot KADOC II - KU Leuven

Type:
 • Extern depot
 • Gesloten depot
 • Gezamenlijk depot
 • Monofunctioneel gebouw
 • Nieuwbouw
Omschrijving gebouw en ligging:

Bij zijn verhuizing  in 1990 naar de Vlamingenstraat 39 beschikte KADOC KU Leuven daar over een nieuw, ondergronds depot. Al na enkele jaren bleek de bewaarcapaciteit daarvan ontoereikend.  Daarom werd in samenspraak met de KU Leuven gekozen voor een nieuwbouw buiten het stadscentrum.

Het depot KADOC II is gelegen aan de De Croylaan in Heverlee en heeft een totale nuttige oppervlakte van 3.150 m². Het wordt gedeeld met het universiteitsarchief en het kunstpatrimonium van de KU Leuven die de kelderverdieping betrekken. Het gebouw is zo ingeplant en opgevat dat in de toekomst een verdere modulaire aanbouw mogelijk is. 

Het gebouw heeft drie functionele zones, afgestemd op de hedendaagse arbeidsprocessen voor documentatieverwerking: voorlopige opslag, schoning en ontsluiting. Binnenkomende archieven en boeken worden opgevangen in het opvangmagazijn, een gelijkvloers gelegen industriële hal waar het materiaal wordt gestapeld in tot vier niveaus hoge palletrekken met een totale capaciteit van 780 palletten.  Het voorlopig gestockeerde materiaal wordt toegankelijk gemaakt in drie aangrenzende en ruime werklokalen.  In een afgesloten quarantaineruimte wachten door schimmel of ongedierte aangetaste documenten op een aangepaste behandeling.  Eens de archieven zijn geïnventariseerd en verpakt in zuurvrije mappen en archiefdozen, worden ze ondergebracht in de drie hoger gelegen geklimatiseerde archiefmagazijnen, die een totale capaciteit hebben van 23 strekkende kilometer archief.  Samen met het pallettenmagazijn heeft het tweede erfgoedmagazijn van KADOC een totale capaciteit van 30 strekkende kilometer archief.

Raadpleging van de collecties gebeurt niet in KADOC II, maar in de leeszaal van KADOC in de Vlamingenstraat. Tussen beide locaties bestaat een pendeldienst.

Aard collecties:

Archieven, boeken en tijdschriften, audiovisuele bestanden, plannen

Periode (ver)bouw(ing):
2004-2006
Architect:
Paul Van Aerschot
Soorten ruimtes:
 • Laad- en loskade voor palettentransport
 • Opvangmagazijn met palletrekken voor massaopslag van onwerkte archiefbestanden en boekencollecties
 • Quarantaineruimte voor aangetaste collecties
 • Drie grote werkruimtes voor selectie, ordening en beschrijving archieven, audiovisuele bestanden en boeken
 • Drie verdiepingen met mobiele rekken (compactus) voor  lange termijn bewaring van ontsloten archieven, audiovisuele bestanden en boeken
 • Cafetaria
 • Sanitaire ruimtes
 • Goederen/personenlift
 • Afvalputten voor massale en selectieve afvoer van afval
Opslagruimte:

Ruimte voor opslag van 780 paletten en 23 strekkende kilometer archiefdozen. Totale capaciteit: 30 strekkende kilometer archief

Manier van klimatiseren:

Conditionering luchtvochtigheid en temperatuur in systeem van luchtverversing

Klimaatzones:

Quarantaineruime beschikt over autonoom ventilatiesysteem

Brandbeveiliging:
 • Branddetectie en klassieke brandbestrijding  (blusapparaten); geen automatische blussysteem. Compartimentering
 • Toegangscontrole via personeelskaart en inbraakbeveiliging
Depotinfrastructuur:
 • Palettenmagazijn voor massaopslag op paletten in vier verdiepingen
 • Mobiele rekken voor massaopslag archiefdozen ontsloten archief
 • Specifieke systemen voor opslag audiovisuele materialen, plannen, video’s, filmbanden, affiches enz.
Leveranciers depotinfrastructuur:

Bruynzeel Storage Systems

Contactgegevens:

Godfried Kwanten
KADOC, Onderzoeks- en documentatiecentrum 
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven
Tel. 016 32 35 00