U bent hier

Brussel - Depot Archief en bibliotheek voor de studie van het communisme (Dacob)

Type:
  • Gezamenlijk depot
  • Depot voor de eigen organisatie
  • Intern depot
  • Herbestemd gebouw
Omschrijving gebouw en ligging:

Deze voormalige drukkerij, voorheen ook de ambassade van het Ottomaanse Rijk, ligt op wandelafstand van het Zuidstation en het Anneessensplein. Er zijn opbergruimtes en kantoren, en de vloeren van het gebouw hebben een grote draagkracht. Dat is voor het bewaren van archiefmateriaal uiteraard een voordeel.

Aard collecties:

De belangrijkste archieven zijn die van de centrale leidinggevende organen van de KPB en de Federaties, en diverse persoonsarchieven van voormalige militanten en communistische politici. Onlangs werden ook een klein archief over de KPB van 1919 tot 1939 en een archief van de partij onder de bezetting ontsloten. Een ander belangrijk archief zijn de biografische dossiers van voormalige militanten.

Bibliotheek: een tienduizendtal boeken en brochures, en een vijfhonderdtal titels van periodieken en kranten. Zij voorzien het archief van een brede context en zijn ook los daarvan consulteerbaar.

Ten slotte beheert Dacob, samen met zijn Franstalige tegenhanger Carcob, een audiovisueel archief dat reeds gedeeltelijk is ontsloten. De grote affichecollectie wordt in 2017-2018 verder geïnventariseerd.

Soorten ruimtes:

Burelen, depots voor archieven en bibliotheken, leeszaal

Werkruimte:

Bureau: 45,4 m²; leeszaal: 29,5 m²

Opslagruimte:

370 m²

Manier van klimatiseren:

Geen klimatisatie.

Brandbeveiliging:

Brandalarm en beveiliging.

Depotinfrastructuur:

Wordt volop heringericht en verder uitgebouwd.

Leveranciers depotinfrastructuur:

Archiefdozen, zuurvrij papier e.a.: Rijksarchief België, Jansen-Wijsmuller en Beuns B.V.

Interne server, printer en scanner: Xerox.

Lezer microfilms en printer: Konica Minolta.

Aantal depotmedewerkers:
De depotruimtes worden zowel door Dacob als Carcob (Franstalige collega's) gebruikt. Voor Dacob: één persoon, halftijds.
Uitdagingen en problemen:

Het gebouw is oud en heeft weinig voorzieningen.

Andere nuttige info:

Delen van de collectie worden zowel door Dacob als door de Franstalige collega's van Carcob beheerd. De voormalige Communistische Partij van België (KPB/PCB), die het grootste deel van het archief leverde, was een unitaire partij. De archieven kunnen dan ook niet opgedeeld worden volgens Gewest/Gemeenschap.

Contactgegevens:

Theun Vonckx – dacob@skynet.be – 02/503.19.82
www.dacob.be
www.carcob.eu (CArCoB asbl - Centre des Archives du communisme en Belgique)

De leeszaal van Dacob is enkel open op afspraak: op dinsdag, woensdag en donderdag van 13 tot 17u.

Depotruimte Dacob (copyright Dacob)
Depotruimte Dacob (copyright Dacob)
Close-up bibliotheekcollectie Dacob (copyright Dacob)
Affiche uit de collectie van Dacob (copyright Dacob)
Tijdschrift uit de collectie van Dacob (copyright Dacob)