U bent hier

Wet- en regelgeving - ethische codes en conventies

Wet- en regelgeving - ethische codes en conventies

Hieronder vind je een beknopt overzicht van mogelijk relevante wetgeving. We sommen ook de geldende ethische codes en conventies op.

Wetgeving

Erfgoedbeleid:


Andere:


Verder kunnen eventueel koninklijke besluiten of besluiten van de Vlaamse regering van toepassing zijn. Ze allemaal opsommen zou ons te ver leiden. Voor specifieke vragen over deze materies neem je het best contact op met het bevoegde departement of agentschap van de Vlaamse Overheid.


Conventies

Laatst gewijzigd op 02/07/2019