U bent hier

Werkatelier

Werkatelier

Een werkatelier kan ruimte bieden aan een brede waaier van activiteiten die in relatie staan tot de depotwerking in het algemeen en de collectie(s) in het bijzonder. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen je instelling kan ze de vorm aannemen van een eenvoudig atelier, een restauratieatelier of een onderzoeksruimte. 

In zijn ruimste betekenis is het werkatelier de plek waar je over voldoende ruimte en hulpmiddelen beschikt om taken uit te voeren voor de collectie: schoonmaken, onderzoeken, preventief behandelen, conserveren, restaureren enz. De aard van de collecties bepaalt mee de vorm van het atelier. Een verzameling kunsthistorisch zilverwerk vereist andere voorzieningen dan een collectie landbouwmachines.

Beschikt je instelling over restauratoren, dan zijn die doorgaans actief in een eigen restauratieatelier. Ze beschikken er over de nodige materialen en toestellen om verantwoord hun werk te kunnen doen.

Wetenschappelijk medewerkers en studenten zijn gebaat met een onderzoeksruimte. Daar kunnen ze de collectiestukken gedetailleerd bestuderen en documenteren. Vaak moeten zij talrijke fragmenten of voorwerpen samen zien.
 

DOEN

 • Zorg voor voldoende ruimte voor instrumenten en ander werkgerei, depotmedewerkers, onderzoekers, studenten of vrijwilligers enz.
 • Houd er rekening mee dat sommige objecten extra groot, zwaar of fragiel zijn. Neem de nodige maatregelen om hun manipulatie verantwoord te organiseren: goede hulpmiddelen, werkruimte voor ter hulp gesnelde collega's enz.
 • Respecteer alle wettelijke voorschriften voor de veiligheid op het werk, de bescherming van het milieu enz.
 • Voorzie alle aanwezige toestellen en werkgerei van de nodige handleidingen en leg hun bediening vast in duidelijke procedures.
 • Houd het werkatelier altijd net en overzichtelijk.
 • Maak het werkatelier op regelmatige basis schoon. Geef het een extra beurt onmiddellijk na het afronden van een opdracht die veel vuil veroorzaakte.
 • Houd geen voorraden verpakkingsmateriaal, behandelingsproducten en dergelijke bij in het werkatelier. Gebruik daarvoor de bergruimte.

AFWEGEN

 • Bepaal onder welke voorwaarden bezoekers toegang krijgen tot het werkatelier.
 • Weeg telkens af of je een bepaald werk beter zelf uitvoert dan wel uitbesteedt.
 • Leg vast of derden al dan niet gebruik mogen maken van het werkatelier.
 • Bepaal vooraf hoe het werkatelier ingeschakeld wordt bij een noodgeval in de collectie: brand, watersnood enz.  
 

LATEN

Berg objecten nooit langdurig op in het werkatelier.

Laatst gewijzigd op 05/11/2013