Wat is 3D-software?

Wat is 3D-software?

Eeuwenoud principe, nieuwe technologie

3D-programma’s vinden hun oorsprong in de zogenaamde CAD-software: ‘Computer Assisted Design’ omvat de computerprogramma’s die ontwerpers en architecten bijstaan bij het nauwkeurig uittekenen van complexe (bouw)plannen. Aanvankelijk gebeurde dit in twee dimensies, bijvoorbeeld voor plattegronden of vlakke bouwtekeningen. Intussen hebben de meeste programma’s 3D-mogelijkheden toegevoegd. Op die manier kan je diepte (of hoogte) toevoegen aan een ontwerp en kan de volledige ruimtelijke informatie vollediger en efficiënter in kaart worden gebracht.

3D-technologie steunt op het cartesiaans coördinatenstelsel. Dit bestaat uit drie denkbeeldige assen die loodrecht op elkaar staan en elkaar ontmoeten in een nulpunt. Elke as stelt een afzonderlijke dimensie voor. De positie van een punt in de ruimte wordt ten opzichte van dit nulpunt berekend. Elk punt heeft dus drie unieke coördinaten in een ruimte.

Met deze methode kunnen we fysieke objecten en gebouwen in onze omgeving beschrijven aan de hand van punten met hun specifieke coördinaten: een puntenwolk. De punten kunnen worden verbonden met lijnen en de ruimtes tussen ten minste drie punten worden vlakken. Op die manier kunnen erg complexe objecten worden samengesteld. Voorwerpen worden voortaan uitgedrukt in coördinaten en wiskundige formules. Hoe meer van deze punten en verbindingen in kaart worden gebracht, hoe gedetailleerder het beeld.

Het principe is oud, maar dankzij de digitale technologie kunnen 3D-beelden uit verschillende standpunten worden voorgesteld én ook meteen worden gemanipuleerd, aangepast, samengevoegd...

Freeware, open source en betalende programma's

Er is intussen veel CAD- en 3D-software op de markt. Vaak gaat het om dure commerciële producten. In sommige gevallen is onder bepaalde voorwaarden een gratis versie (‘freeware’) beschikbaar. Die mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, zoals wetenschappelijk onderzoek en persoonlijk gebruik. In veel gevallen is het gratis gebruik beperkt tot een proefperiode en moet je na afloop daarvan betalen.

Daarnaast zijn er ook enkele zogenaamde open-sourceprogramma’s. Dit betekent dat de broncode van de software vrij beschikbaar is en aangepast kan worden. Het gebruik van deze toepassingen is gratis.

 

 

Laatst gewijzigd op 20/10/2017