U bent hier

Wasruimte

Wasruimte

Een wasruimte verbonden aan een depot vind je vaak in combinatie met archeologische verzamelingen. Zo'n ruimte kan ook ingeschakeld worden bij het beheer van andere erfgoedverzamelingen.

Heel wat erfgoeddepots bewaren een selectie ongewassen of onvoldoende schoongemaakte archeologische vondsten. Andere krijgen structureel nieuw archeologisch vondstmateriaal te verwerken. De wasruimte dient om dergelijke collecties te wassen en ook om bodemstalen met water te zeven. Een goed voorbeeld van een wasruimte voor archeologisch materiaal vind je in De Zwarte Doos in Gent.

Een wasruimte is ook onmisbaar voor het verantwoord schoonmaken van zilvercollecties. De producten die de aanlooplaag op het zilver verwijderen, worden nadien zorgvuldig afgespoeld. Zo vermijd je dat ze langdurig doorwerken op de erfgoedobjecten. Een hiervoor uitgebouwde wasruimte vind je in het Zilvermuseum Sterckshof in Deurne.

DOEN

  • Voorzie voldoende grote spoelbakken voor de stukken die je gaat wassen.
  • Zorg voor zeven met een verschillende maaswijdte.
  • Waak erover dat de waterafvoer een groot waterdebiet kan verwerken.
  • Maak de afvoeren en besterfputjes regelmatig schoon. Het meegevoerde slib en vuil leidt snel tot verstoppingen die in het depot wateroverlast kunnen veroorzaken.
  • Neem de vereiste maatregelen bij het verwerken van bodemvondsten en -stalen uit historisch vervuilde gronden, zowel voor je eigen veiligheid als uit milieu-overwegingen.
  • Ga na of je het geproduceerde afvalwater mag aanleveren aan het gewone rioolnet of apart moet verzamelen om te laten zuiveren.

AFWEGEN
Houd de afstand tussen wasruimte en droogkamer zo kort mogelijk.

LATEN

  • Gebruik de spoelinstallatie nooit om andere dan erfgoedobjecten te wassen
  • Gebruik de spoelruimte nooit als opslagplaats voor collectiestukken of ander toebehoren.
Laatst gewijzigd op 05/11/2013