U bent hier

Waar kan je cultureel erfgoed deponeren?

Waar kan je cultureel erfgoed deponeren?

Bij de eerder genoemde zelfstandige depots, collectiebeherende instellingen of erfgoedorganisaties, nemen cultureel erfgoed op voor zover dit past binnen het verzamelbeleid dat zij hebben bepaald.

De criteria voor opname in de collectie zijn soms, maar niet altijd, duidelijk bepaald. Het collectieplan van het Jenevermuseum kan als inspiratie dienen.

Probeer instellingen aan te spreken die overeenkomsten hebben met jouw erfgoed(collectie):

 • thematisch (bv. brouwen, mode, tegels, bepaalde kunststroming,...)

 • soort erfgoed (bv. archief, beeldende kunst, industrieel erfgoed...)

 • geografisch (bv. link met stad, gemeente of regio)

 • monografisch (bv. bepaalde schilder, schrijver,…)
   

Je kan steeds informeren wat de mogelijkheden zijn. Belangrijk om je aanvraag te ondersteunen is dat je zoveel mogelijk informatie over het voorwerp of de collectie geeft, alsook goede foto’s, want er is niet altijd tijd voor een plaatsbezoek.
Geef zeker volgende informatie:

 • inhoudelijk: wat is het? wie heeft het gemaakt of gebruikt? wanneer?

 • herkomst: waar komt het vandaan? wie is de huidige eigenaar?

 • praktisch: hoe groot is het? uit welke materialen en uit hoeveel stuks bestaat het?
   

Ben je specifiek op zoek naar een depot, dan begint je zoektocht bij onze depotfiches. Hier vind je het collectieprofiel van verschillende, maar niet alle, cultureel-erfgoeddepots.

De erfgoedkaart van FARO biedt een overzicht van alle erfgoedorganisaties en -instellingen in Vlaanderen en Brussel, waarvan er velen ook erfgoed verzamelen en bewaren.

 

Laatst gewijzigd op 06/02/2019