U bent hier

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Binnen de Erfgoedcel Brussel ontwikkelt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) reeds enkele jaren een regionaal depotbeleid voor cultureel erfgoed voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aanvankelijk complementair aan het provinciaal depotbeleid voor cultureel erfgoed, stemt de VGC haar depotbeleid sinds 2018 verder af met de Vlaamse overheid.

ONDERZOEK

De VGC liet in 2011-2012 een studie uitvoeren door de Vrije Universiteit Brussel, afdeling Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer, o.l.v. professor Frank Scheelings. De studie peilde naar de noden, wensen en behoeften van de Brusselse archieven die de Nederlandstalige aanwezigheid documenteren tussen 1850 en 1980. Ze formuleerde aanbevelingen waarmee de VGC in 2012 aan de slag is gegaan. Een beknopte samenvatting van de studie kan je hiernaast downloaden. 
 

KRIJTLIJNEN

Het depotbeleid van de VGC steunt op drie pijlers:

  • samenwerking en expertise-uitwisseling stimuleren;
  • duurzame netwerken uitbouwen en bestendigen;
  • dienstverlening, ondersteuning en begeleiding op maat.

De VGC zet dus op korte termijn niet in op een fysiek depot, maar stimuleert een goede depotsituatie in situ.
 

AANBOD

De VGC brengt de krijtlijnen in de praktijk door voor de professionele erfgoedorganisaties o.m. collegagroepen en overlegplatformen op te richten en te bestendigen, zoals het Brussels Archievenoverleg en de collegagroep musea (collectiebeheer). Daarnaast organiseert de VGC individuele begeleiding voor bepaalde aspecten van depotbeleid, zoals collectieplanning en klimaatmeting.

Voor calamiteitenplanning biedt de VGC trajectbegeleiding aan. Dat gebeurt aansluitend op de calamiteitentrajecten van FARO.

Bij de uitleendienst kan je materiaal voor depot- en preservatiedoeleinden aanvragen, zoals ontvochtigers, dataloggers, museumstofzuigers enzovoort.

De VGC werkt voor het depotbeleid samen met haar kernpartners: het Archief en Museum voor het Vlaamse leven te Brussel (AMVB) en de Brusselse Museumraad (BMR). We zetten tevens sterk in op de niet-erfgoedorganisaties: Brusselse verenigingen en organisaties die waardevol erfgoed in huis hebben, maar voor wie erfgoed niet de hoofdtaak is. Voor hen voorzien we via het AMVB trajectbegeleiding, en de Erfgoedbank Brussel, een instrument voor registratie en ontsluiting van Brussels erfgoed. 
 

Heb je nog vragen of suggesties omtrent het VGC-depotbeleid? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

CONTACT

Sylvie Maes
Depotconsulent - archieven, musea en erfgoedverenigingen - 02 563 05 54 - sylvie.maes@vgc.be

Jens Bertels
Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel
verenigingen voor wie erfgoed geen kerntaak is - 02/209 06 03 - jens.bertels@amvb.be

Laatst gewijzigd op 18/01/2019