U bent hier

Tongeren – Opstellen van een calamiteitenplan – Stadsarchief Tongeren

Thema:
beveiliging, collectiehulpverlening
Aard collectie:
Archief, erfgoed en documentatie
Doel:

Doel is het opstellen van een calamiteitenplan voor de collectie. We willen ook de nodige infrastructurele aanpassingen aan het gebouw doen om zo veel mogelijk calamiteiten uit te sluiten. Het uiteindelijke doel is het kunnen aanvragen van een kwaliteitslabel voor archieven.

Context:

Het opstellen van het calamiteitenplan kadert in het ECCE!-project (Eerste hulp bij Calamiteiten met Cultureel Erfgoed) dat door FARO werd ontwikkeld. Ondersteuning gebeurt door de provincie Limburg.

Budget:
6000 euro voor de vijf infosessies met bijbehorende documentatie, en 1250 euro voor de nulmeting, geheel ten koste van de provincie Limburg (prijzen excl. btw)
Timing:
maart 2014 – maart 2015
Aantal medewerkers:
2
Externe hulp:
FARO, de provincie Limburg en de firma Optimit
Gebruikte richtlijnen of standaarden:
Er wordt steeds verwezen naar de relevante wetgeving (bv. inzake brandveiligheid, bewaking), ISO-normen...
Concrete aanpak:
 • In verschillende sessies krijgen we uitleg en achtergrondinfo over het calamiteitenplan en over mogelijke calamiteiten:
   • situering en risicoanalyse: brand, waterschade, diefstal en vandalisme, misleiding, bommelding...;
   • integraal beveiligingsbeleid: organisatorisch, bouwkundig en technisch (toegangsbeleid, erfgoedbewakers, camerabewaking, detectie en meldkamer, informatiebeveiliging...);
   • nood- en interventieplanning;
   • evaluatie en audits;
   • wet- en regelgeving;
   • oefeningen.
 • Experts geven bijkomende informatie, bv. over kunstcriminaliteit, camera's, collectiehulpverlening, verzekeringen.
 • Er is over het opstellen van het plan contact met lokale instanties, zoals brandweer, politie en andere culturele instellingen.
 • Er gebeurt een nulmeting, voornamelijk van de infrastructuur van de instelling. Die wordt verder opgevolgd. Het lokale bestuur staat zoveel mogelijk in voor de implementatie.
 • Knelpunten worden in overleg met politie, brandweer en technische dienst besproken.
 • Praktische en inhoudelijke hulpmiddelen worden verstrekt door de externe adviseur, de provincie Limburg en FARO.
Evaluatie:

Het calamiteitenplan wordt momenteel opgesteld. De bevindingen uit de nulmeting worden opgenomen in een evaluatie voor het gebouw.

Aanbevelingen voor gelijkaardige projecten:

De nulmeting van de infrastructuur is zeer interessant. Aansluitend zorgen ook de bevindingen over beveiliging en calamiteiten voor een andere insteek bij het collectie- en depotbeheer.

Contact:

Steven Vandewal
012 80 00 91
steven.vandewal@stadtongeren.be