U bent hier

Structuur calamiteitenplan

Structuur calamiteitenplan

Je kan een calamiteitenplan op verschillende manieren structureren. Zo'n plan heeft veel inhoud en is dan ook een 'lijvig' document. Belangrijk is dat je in een noodsituatie snel de nodige documenten vindt en op de juiste manier kan ingrijpen.

I.o.v. het Agentschap Onroerend Erfgoed volgen we bij de uitwerking van het voorbeeld de structuur uit de handleiding van K. AITCHINSON, Disaster Management Planning for Archeological Archives, Reading, 2004. Voor het noodreactie- en herstelplan maken we gebruik van de Applicatie ERS: Emergency Response and Salvage, Applicatie voor Apple, Android en Blackberry door Heritage Preservation, The National Institute for Conservation.

Te behandelen onderwerpen

  1. Preventie: een risicoanalyse op maat van je erfgoedinstelling
  2. Voorbereiding/paraatheid: de documenten die je nodig hebt als achtergrondinformatie bij een noodsituatie: bv. onderhoudsdocumenten van het gebouw en de nooduitrusting, procedures om te werken met derden, verzekeringen, oefeningen en evaluatie...
  3. Noodreactie- en herstelplan: noodreactie en herstel volgen op elkaar en zitten daarom in één handleiding. Het gaat om afzonderlijke bundels per noodsituatie. Alle documenten die je nodig hebt per calamiteit zijn geschikt volgens eenzelfde structuur, om sneller te kunnen reageren. De structuur is visueel makkelijk te onderscheiden door de iconen.
    De teksten zijn opgesteld in directe taal, met imperatieven die vlot lezen, zodat je de instructies duidelijk en snel kan opgevolgen. De instructies zijn gebaseerd op een taakverdeling die vooraf is afgebakend. Elk personeelslid heeft een duidelijk omschreven taak, zodat bij een noodsituatie alles vlot verloopt.
    Het noodreactieplan is de kern van het calamiteitenplan. Het wordt gebruikt tijdens een noodsituatie/oefening, terwijl de overige onderdelen de informatie over de voorbereiding bevatten. Die zijn niet nodig bij een noodsituatie/oefening.
  4. Revisie: het actualiseren van het plan.


Structuur van het calamiteitenplan

Een calamiteitenplan bestaat uit twee delen:

  1. het plan met alle achtergrondinformatie: preventie, voorbereiding, noodreactie en herstel, revisie
  2. de bundels met de noodreactie en het herstelplan, per noodsituatie gebundeld en met alle noodzakelijke documenten in elke bundel.

Van de bundels hebben de collectiehulpverleners het best thuis een exemplaar bij de hand.

Laatst gewijzigd op 17/09/2018