U bent hier

Stap 6: Transporteren

Stap 6: Transporteren

Nadat het voorwerp is verpakt, kan het eigenlijke transport gebeuren. Bij een intern transport zullen de transportmiddelen wellicht anders zijn dan bij een extern. Welke transport- en hulpmiddelen heb je nodig? Is alles voorhanden of huur je een auto of een verhuislift? Heb je zelf de nodige expertise of besteed je het transport beter uit? Hoe zoek je in dat geval een goede (kunst)transportfirma?

AFWEGEN

 • Wordt het een intern of extern transport
  • Sluit je een verzekering af voor het (externe) transport?
  • Beschik je over de juiste transportmiddelen en de nodige kennis?
 • Voer je het transport met eigen medewerkers uit of neem je een (verhuis)firma onder de arm?
  • Laat je de firma ook het voorwerp inpakken of doe je dat liever zelf?
   • Wanneer je het voorwerp zelf inpakt en laat transporteren, kan er onduidelijkheid ontstaan over wanneer er tijdens het transport iets misliep. Wie ging in de fout: de verpakkers of de transportfirma?
  • Vraag genoeg informatie op om de afweging te kunnen maken tussen de verschillende (kunst)transportfirma's.
   • Hoe gaan ze het voorwerp inpakken en transporteren? Welke verpakkings- en transportmaterialen gebruiken ze? 
   • Kan er gerecycleerde verpakking worden gebruikt of wordt het maatwerk?
   • Wie zal de projectleider zijn?
   • Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gaf hierover een publicatie uit: Het transport van museale objecten. Hoe een offerte beoordelen en de service evalueren?
   • Als je met externen of partners werkt: behoud de controle en houd toezicht.


Doen

 • Let op of de risicoanalyse van stap 2 klopt en de route vastligt.
 • Neem de tijd, haast en spoed zijn zelden goed.
 • Zorg voor voldoende mankracht.
  • Zorg indien nodig voor één persoon op overschot die de transporteurs begeleidt, deuren opent, aanwijzingen geeft.
  • Te veel mensen is ook niet goed.
 • Zorg dat je de nodige sleutels op zak hebt.
 • Bekijk de aanduidingen op de verpakking en houd er rekening mee.
 • Vervoer een object zo weinig mogelijk in eigen handen, ook over een zeer kleine afstand (als het valt, is een object op zijn minst beschadigd).
 • Bij gebruik van een rijdend hulpmiddel (bv. kar/vrachtauto): rijd tegen een rustig en stabiel tempo zonder bruuske bewegingen.
 • Plaats het verpakte voorwerp in de juiste transportrichting in de wagen. Vergewis je ervan dat het stevig vaststaat in de verpakking en/of in/op het vervoersmiddel.
 • Stop direct als er onverwachte belemmeringen optreden.
 • Besteed bij een (extern) transport ook aandacht aan het administratieve luik.
  • Zijn alle papieren correct en volledig ingevuld (vrachtlijst enz.)?
  • Pas ook de standplaats van de getransporteerde voorwerpen aan in het objectregistratieprogramma.


Laten

 • Plaats voorwerpen tijdens transport nooit op/in elkaar: zo kunnen er krassen ontstaan.
 • Zet grote objecten nooit op één punt: het gewicht wordt te groot en het object kan makkelijk breken (puntbelasting).
 • Draag nooit meerdere objecten tegelijk en gebruik steeds je beide handen ter ondersteuning.
 • Laat een object nooit onbewaakt achter.
 • Neem geen risico's.

Laatst gewijzigd op 06/11/2013