U bent hier

Standaarden

Standaarden

Een 'standaard' is een afspraak over hoe je informatie over een voorwerp vastlegt. Technische standaarden zorgen ervoor dat computersystemen die gegevens uitwisselen elkaar 'begrijpen'. Inhoudelijke standaarden maken dat mensen elkaar begrijpen: ze hanteren dezelfde terminologie.

Het gebruik van standaarden biedt belangrijke voordelen:

  • Het is een maatstaf voor kwaliteit.
  • Het bevordert de eenduidigheid.
  • Het is een garantie voor continuïteit en duurzaamheid. (Als ontsluitingssystemen op elkaar lijken, zijn nieuwe medewerkers sneller ingewerkt. Bovendien is de overstap naar een nieuw computersysteem vaak eenvoudiger.)
  • Het komt de uitwisseling van gegevens en de doorzoekbaarheid ten goede.


CEST


Op de website van CEST vind je de verzameling van cultureel-erfgoedstandaarden, samengebracht door PACKED vzw, het Vlaams Expertisecentrum Digitaal Erfgoed. Een standaardenregister met drie ingangen - op naam, type digitaliseringstaak en expertisedomein - geeft een handig overzicht van alle mogelijke erkende afspraken.

Je vindt er ook de CEST-richtlijnen voor de toepassing van standaarden. Een richtlijn helpt je om te beslissen welke standaarden je nodig hebt om je digitaliseringsproject met de minimumkwaliteit of de aanbevolen kwaliteit uit te voeren.

Een richtlijn is nog geen handleiding: zoek je een stap-voor-stapprocedure om je door een bepaald digitaliseringstraject te leiden? De publicatielijst bevat een overzicht van publicaties die je helpen om richtlijnen, standaarden en software in de praktijk toe te passen.

 

Invulboek


Het Invulboek Objecten is een handboek met beschrijvingsregels voor het documenteren van erfgoedobjecten in een collectie-informatiesysteem. Dit handboek is een grondige herwerking van het oude MovE Invulboek en is sterk gebaseerd op de SPECTRUM-standaard. Het nieuwe invulboek is in tegenstelling tot het MovE Invulboek niet enkel toepasbaar in Adlib software, maar is software-onafhankelijk gemaakt.

De beschrijvingsregels in het invulboek zijn onderverdeeld in groepen van informatie die eigenschappen en gebeurtenissen in het leven van een erfgoedobject documenteren (bv. identificatie of verwerving). Elke eigenschap en elke gebeurtenis wordt vastgelegd in een element (bv. titel of verwervingsmethode). Elk element wordt in een collectie-informatiesysteem gedocumenteerd m.b.v. verschillende velden (bv. type titel of term verwervingsmethode). Om collectiebeheerders te helpen bij het bepalen van de beschrijvingsregels die belangrijk zijn voor hun collectie, worden verschillende elementen en velden verzameld in profielen (bv. minimale registratie).

Naast een invulboek voor de registratie van erfgoedobjecten is er ook een invulboek voor de registratie van erfgoedpublicaties: het Invulboek Publicaties. Dit invulboek is gebaseerd op de ISBD-standaard.

Het wordt beheerd door het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media en PACKED vzw, samen met een redactieraad met experts uit de erfgoedsector.

Laatst gewijzigd op 30/07/2019