SPECTRUM

SPECTRUM

SPECTRUM is een internationale standaard voor collectiemanagement en een middel om de procedures rond collectiebehoud, depotbeheer, mobiliteit en digitalisering te optimaliseren. De standaard is ontwikkeld en wordt beheerd door Collections Trust uit London. In 2017 werd versie 5.0 van SPECTRUM gelanceerd. Dankzij een Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband is er een Nederlandse vertaling: SPECTRUM-N, maar dan wel van een oudere versie. De Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bezit de licentie van SPECTRUM-N. In Vlaanderen volgt FARO de ontwikkeling en publicatie van SPECTRUM-N op.

Standaard voor collectiemanagement

Te vaak nog nemen musea genoegen met een organisch gegroeide praktijk waarin medewerkers elk naar eigen inzicht (een deel van) het collectiebeheer uitvoeren. Uiteraard kan dit zonder personeelswisselingen en met genoeg deskundigheid in huis jaren goed gaan, maar zo'n praktijk is zeer kwetsbaar en weinig duurzaam. Voor het voeren van een adequaat collectiemanagement moet je kunnen terugvallen op schriftelijke afspraken over werkwijzen (een handboek) en een up-to-date collectie-informatiesysteem,

SPECTRUM gaat uit van het gegeven dat iedere handeling rond en met een museaal object betrekking heeft op informatie. SPECTRUM bevat:

 • 21 procedures voor het beheer en de documentatie van de museumcollectie en
 • een overzicht van alle informatie die in het museum vastgelegd moet worden om de procedures goed te kunnen toepassen.

SPECTRUM is geschikt voor zowel grote als kleine musea omdat je het zowel breed als beperkt kan toepassen, naargelang van de omvang van het museum. Het is een instrument op maat voor het toetsen en optimaliseren van de bedrijfsvoering.


De 21 procedures (SPECTRUM-N)

 1. Voorbereiding inkomend object
 2. Inkomend object
 3. Inkomende bruikleen
 4. Verwerving
 5. Inventaris
 6. Standplaats en verplaatsing
 7. Transport
 8. Registratie en documentatie
 9. Conditiecontrole en -onderzoek
 10.  Actieve en preventieve conservering
 11.  Risicobeheer
 12.  Verzekering en indemniteit
 13.  Waardebepaling
 14.  Audit
 15.  Rechten
 16.  Gebruik collecties
 17.  Uitgaand object
 18.  Uitgaande bruikleen
 19.  Verlies en schade
 20.  Afstoting
 21.  Retrospectieve documentatie

In de herwerkte versie van SPECTRUM (5.0) zijn procedures 1 en 7 verwijderd en werden twee nieuwe procedures toegevoegd: reproductie en collectiebeoordeling.

 

Handige stroomdiagrammen

De 21 SPECTRUM-procedures voor het beheer en de documentatie van de museumcollectie werden in 2011 herwerkt in handige stroomdiagrammen. Daardoor zij ze nu veel gebruiksvriendelijker.

SPECTRUM is gratis downloadbaar voor niet commercieel gebruik. Voor je de SPECTRUM standaard bekijkt of downloadt, moet je een gebruikersvergunning ondertekenen. Zowel de uitgebreide SPECTRUM-N-versie als de stroomdiagrammen zijn te downloaden via de FARO-website.

TIPS & TRUCS

Gebruik steeds de checklist om de situatie van het collectiebeheer in je depot te evalueren.

Laatst gewijzigd op 07/01/2020