U bent hier

Soorten depots

Soorten depots

Erfgoeddepots bestaan in allerlei maten en vormen. Elk heeft zijn voor- en nadelen, uitdagingen en problemen. Welk soort depot heeft jouw organisatie?

Je kan je depot typeren volgens deze categorieën:

Gebouwnieuwbouw, renovatie (van een bestaand depot of van een herbestemd gebouw)
Eigendomgebouw in eigendom, in erfpacht, gehuurd, ter beschikking gesteld...
Gebouwfunctiemonofunctioneel gebouw, multifunctioneel gebouw
Liggingintern depot, extern depot
Bewaartermijntijdelijk (nood- en transitdepot), permanent (regulier depot), combinatie van beide types
Gebouwbeheerintern (met of zonder onderhoudscontracten), gedeeld met andere organisaties, extern
Collectiebeheerintern, gedeeld met andere organisaties, extern
Gebruikgedeeld depot, gedeelde faciliteiten of depot en faciliteiten alleen voor de eigen collectie
Collectiesgespecialiseerd depot of depot voor gemengde collectie(s)
Publiekstoegankelijkheid  open depot (kijkdepot), gesloten depot
Via deze link kom je terecht op fiches van bestaande erfgoeddepots die als inspiratie kunnen dienen.

Laatst gewijzigd op 14/05/2020