U bent hier

Rookkaarsen (fungicide)

Rookkaarsen (fungicide)

Rookkaarsen zijn een toxisch bestrijdingsmiddel tegen schimmels, ontwikkeld voor de landbouw en veehouderij. De werkzame stof imazalil verspreidt zich via de rook in de ruimte en rondom de collectiestukken. 

Werkzame stof: imazalil, ook enilconazole genoemd (ca. 15%).

Musea gebruikten dit product af en toe om een ruimte en de objecten erin schimmelvrij te maken. Daartoe werden de te behandelen stukken open en bloot neergelegd op rekken en moest de ruimte luchtdicht worden afgewerkt en verzegeld. De kaars verspreidt vanuit het midden van de ruimte een droge witte rook, die na ongeveer een dag is neergeslagen op alle oppervlakken. Eventueel achtergebleven residu moet je manueel verwijderen. Het effect op (erfgoed)materialen is niet gekend.

Het gebruik van rookkaarsen is sinds kort niet meer toegelaten volgens de Belgische biocidenwetgeving.

In de gewasbescherming mogen producten op basis van imazalil nog gebruikt worden door professionals (zgn. closed circuit). Het product bestaat op dit moment niet meer in de vorm van een rookkaars, maar vloeibare producten kunnen met de juiste apparatuur wel in een mist omgezet worden. Mogelijk verandert deze situatie nog, zo niet is het uitkijken naar vervangende producten. Voor meer informatie kan je terecht bij de fabrikanten of bij de controlerende overheidsinstantie FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Er bestaat ook een gelijkaardig middel voor het fumigeren (van ruimtes) tegen insecten, zie de pagina Insecticiden.

Laatst gewijzigd op 08/06/2018