U bent hier

Rol van de gekwalificeerde boekrestaurator

Rol van de gekwalificeerde boekrestaurator

Een conservator-restaurator van boeken kan je met heel wat problemen helpen: van preventie en actieve conservering tot een volledige restauratie. Directe ingrepen op een boek en het herstellen van schade laat je het best altijd door zo'n restaurator uitvoeren. Je bent je immers zelf niet altijd bewust van de risico's. 

Informeer voor je iemand inhuurt naar zijn/haar ervaring en referentieprojecten. Overleg samen over de precieze aanpak. Misschien kun je na een opleiding wel enkele werkzaamheden zelf doen om geld uit te sparen. 


Stof en vuil verwijderen

Voor het verwijderen van hardnekkig stof en vuil spreek je het best een restaurator aan. Zo voorkom je dat:

 • er door chemische reacties verkleuringen ontstaan;
 • er lokale vlekken of verkleuringen optreden door een slechte uitvoering;
 • er patina verwijderd wordt;
 • er krassen ontstaan in het oppervlak;
 • er foute solventen gebruikt worden;
 • er te veel vocht aangewend wordt.

 

Andere ingrepen

Een boekrestaurator kan ook met verstand van zaken:

 • schade aan de boekband, binding of pagina's herstellen, waardoor het boek opnieuw meer stevigheid krijgt;
 • een verpakking op maat maken;
 • bros geworden leer behandelen;
 • papier ontzuren;
 • de bestrijding van insecten en schimmels in goede banen leiden. Een verkeerde oplossing voor het probleem zal je immers alleen méér geld kosten.

 

Advies en begeleiding

Ook goed advies en begeleiding zijn goud waard. Wacht niet tot een behandeling nodig is. Enkele mogelijkheden:

 • bestaande richtlijnen voor behoud en beheer toepassen op de situatie;
 • conditiedoorlichting (zie ‘UPLA’) of rapportage: de Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan je contactgegevens bezorgen van de vijf gekwalificeerde restauratoren;
 • opleiden van jou en je collega’s in routineklussen of collectiehulpverlening;
 • advies over invriezen, vriesdrogen en gammastralen met het oog op calamiteitenplanning;
 • analytisch labo-onderzoek op verfstoffen, lijmen en andere ongekende materialen.


Deze voorbeeldprojecten werden door een restaurator begeleid:

Laatst gewijzigd op 07/03/2017