U bent hier

Pajottenland en Zennevallei – Weg van God. Zorg voor roerend religieus erfgoed – Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Thema:
collectiehulpverlening, digitale duurzaamheid, registratie en documentatie, vrijwilligerswerking in behoud en beheer, waardering, selectie en herbestemmen
Aard collectie:
Roerend religieus erfgoed
Doel:

Met het project wil de erfgoedcel, samen met kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg voor roerend religieus erfgoed en vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op het bieden van ondersteuning bij het opmaken van gedigitaliseerde erfgoedinventarissen van religieuze collecties. De erfgoedcel geeft ook advies rond de waardering, selectie en herbestemming van kerkinboedels. In het kader van een herbestemming is het namelijk belangrijk om te weten wat er allemaal in de kerk staat, maar ook welke van die objecten een (erfgoed)waarde hebben.

Context:

Het project 'Weg van God' is een tijdelijk project dat kadert binnen de vaste werking van de erfgoedcel. 

Timing:
2018-2020
Aantal medewerkers:
1 voltijdse projectmedewerker
Externe hulp:
Andere erfgoedcellen, Departement CJM, Monumentenwacht, Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, CRKC-PARCUM, KIK, ...
Gebruikte richtlijnen of standaarden:
Voor het inventariseren worden de richtlijnen van CRKC-PARCUM gehanteerd.
Concrete aanpak:
  • Opmaak van een actieplan afgestemd op de noden die zich voordoen en het budget dat voorhanden is;
  • Inzetten op sensibilisatie;
  • Communicatie via verschillende media;
  • Adviesverlening;
  • Trajectbegeleiding bij inventarisatie, waardering, selectie en herbestemming van roerend religieus erfgoed.
Evaluatie:

Het project is nog lopende.

Contact:

Benedicte Roose
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
02 451 69 47
benedicte@erfgoedcelpz.be