Noodreactie- en herstelplan brand

Noodreactie- en herstelplan brand

De evacuatie van het erfgoed na een brand is maatwerk. Niet alleen moet je rekening houden met schade door de brand (roet, rook, as) maar ook met schade door bluswater.

Uiteraard gaan mensenlevens voor.

Zorg eerst voor de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw en ga het gebouw pas binnen als het veilig is verklaard door de brandweer. Voorbeeld van een evacuatieplan en noodreactieplan voor het erfgoed: zie downloads


Zorg ook hier dat de taken vooraf duidelijk zijn omschreven (zie voorbeeld evacuatie depot PEC Ename):
 • crisisploeg
 • eerste interventieploeg
 • collectiehulpverleners

Aanvullende documenten die je nodig hebt:
 • telformulier evacuatie en/of aanwezigheidslijst
 • waarschuwingslijst (cascade te contacteren personen)
 • telefoonnummers hulpdiensten
 • EHBO-informatie en lokatie EHBO uitrusting
 • evacuatieplannen per verdieping
 • prioriteitenlijst evacuatie erfgoed
 • adressenlijst restauratiebedrijven bij calamiteiten
 • samenstelling en lokatie crisiscentrum
 • taakverdeling crisisploeg, eerste interventieploeg en collectiehulpverleners
 • acties bij geblokkeerde lift
 • procedure brandalarm

Soot and Ash Segment

Laatst gewijzigd op 22/09/2016