U bent hier

Nieuws

30.09

Het IIC en ICOM-CC hebben in een gezamenlijke declaratie een lans gebroken voor duurzame klimaatcondities in musea over de hele wereld.

18.09

Voor de radioreeks Het Nationaal Museum op Radio 1 gaan radiomaker Katharina Smets en historica Heleen Debruyne in depots en archieven op zoek naar voorwerpen met een verhaal.

15.09

De provincie Oost-Vlaanderen en PACKED stellen graag het rapport "Naar richtlijnen voor de bewaring van digitale archeologische onderzoeksdocumenten van archeologisch onderzoek" aan jullie voor....

18.08

De nieuwe Vlaamse Regering wenst tijdens de regeerperiode 2014-2019 de werking van het CRKC uit te breiden met een open depotfunctie.

18.08

Er is weer een nieuwe vormingsbrochure voor erfgoedzorgers vers van de pers. Vanaf nu verzamelt hij de initiatieven per schooljaar, niet meer per kalenderjaar.

28.07

De nulmeting met betrekking tot archeologische depots in de provincie Oost-Vlaanderen is nu beschikbaar als e-publicatie.

30.06

De provincieraad van Limburg heeft een nieuw subsidiereglement goedgekeurd voor investeringen in erfgoeddepots of, in bredere zin, in de bewaring van erfgoed. Zowel Limburgse gemeentebesturen als...

30.06

Op 28 maart 2014 besliste de Vlaamse regering om de bestaande en succesvolle dienstverlening van het Depot te Vilvoorde verder uit te breiden naar de brede Vlaamse overheid.

13.06

Een jaar lang werkten zes Brusselse erfgoedinstellingen samen én apart aan een calamiteitenplan. Dit deden ze onder begeleiding van studiebureau Optimit, op initiatief van de Vlaamse...

12.06

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft als taak om expertise rond behoud en beheer te stimuleren en te verspreiden onder erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Pagina's