U bent hier

Vorming najaar 2018

20/06/18

Vorming najaar 2018

De inschrijvingen voor het vormingsaanbod dit najaar zijn geopend. Dit aanbod staat open voor alle Vlaamse en Brusselse erfgoedbeheerders.

Het vormingsaanbod voor de cultureel-erfgoedsector, georganiseerd door FARO, Heemkunde Vlaanderen en het Departement Cultuur, Jeugd en Media, is door FARO gebundeld in een handige vormingsbrochure en vandaag gelanceerd. Dit aanbod kan later nog worden aangevuld met andere initiatieven, die zullen worden gecommuniceerd via de kalenders op faro.be en depotwijzer.be.

We lichten er voor jullie een aantal cursussen uit m.b.t. informatiebeheer en behoud en beheer. De praktische details en de wijze van inschrijven vind je terug via bijgevoegde links.


Basisvorming

Voor wie bezig is met registratie en informatiebeheer is er in september de basiscursus 'Informatiebeheer van erfgoedcollecties'. Deze driedaagse cursus omvat ook de voormalige module 'Informatiebeheer in depot' uit het vormingstraject In Goede Handen. Onderwerpen als standaarden, (geautomatiseerde) standplaatsregistratie, nummeren, standplaats- en toestandscontroles komen aan bod. Tijdens de cursus leer je weliswaar niet met een specifiek softwarepakket werken. De informatie is toepasbaar in alle collectiebeheersystemen.

Wil je graag een introductie in behoud en beheer en de tien schadefactoren, dan is de basiscursus 'Behoud en beheer van erfgoed' in oktober iets voor jou. Hier wordt niet specifiek op bepaalde materialen ingegaan, maar de informatie is toepasbaar op alle soorten materialen en erfgoedcollecties.

Ten derde biedt FARO nog steeds de Basiscursus waarderen aan. De praktische info daarover vind je terug in de vormingsbrochure.


In Goede Handen

Voor depot- en behoudsmedewerkers die grondiger willen ingaan op thema's als depotinrichting, veiligheid, onderhoud van het depot, verpakken en transport en/of collectiebeleid als basis voor een efficiënte depotwerking is er het vormingstraject 'In Goede Handen: erfgoed in depots'. Deze vijf modules vinden plaats op verschillende erfgoedlocaties in Vlaanderen en Brussel, van begin november tot begin december. Ze kunnen ook apart gevolgd worden. Een zekere voorkennis is nuttig, maar niet vereist. 

 

Foto: CC0