U bent hier

Subsidies voor depots

01/06/17

Subsidies voor depots

Dit jaar kregen al 21 organisaties subsidies voor investeringen of projecten rond behoud en beheer. Wil je zelf ook nog een subsidie aanvragen, wees er dan snel bij. In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant lopen er dit jaar nog subsidielijnen voor (onder andere) behoud en beheer. Vanaf 2018 zal dit aanbod veranderen voor cultureel-erfgoedactoren, vanwege de afslanking van de provincies. 

Opgelet: de voorwaarden voor subsidiëring zijn voor elke provincie anders, kijk dus goed het reglement van jouw provincie na. Neem contact op met je depotconsulent voor meer informatie en begeleiding.

Deze subsidies kaderen in het regionaal depotbeleid en zijn mogelijk dankzij steun van de Vlaamse Overheid.


Antwerpen

De provincie Antwerpen verschaft verschillende erfgoedsubsidies zowel voor structurele erfgoedwerking van musea en archieven, als voor projecten in het algemeen. Daarbij krijgen depotwerking en behoud en beheer van erfgoed speciale aandacht, maar ook andere initiatieven kunnen worden gehonoreerd. Volgende subsidies werden uitgereikt voor depot-gerelateerde werking of projecten:


Werkingsubsidies geoormerkt voor depotwerking: regionaal ingedeelde collectiebeherende instellingen

 • Musea & Erfgoed Mechelen: 50 000 (regionale indeling) + 90 000 euro (via convenant Provincie Antwerpen – Stad Mechelen)
 • Archief & Musea Turnhout, het Speelgoedmuseum Mechelen en het Karrenmuseum Essen krijgen elk 50 000 euro werkingsmiddelen voor hun depotwerking.
 • Het Stadsarchief Mechelen ontvangt voor haar depotwerking 25 000 euro (regionale indeling).

Projectsubsidies lokale erfgoedhouders & collectiebeherende instellingen

 • Kerkfabriek Sint-Michiel en Petrus - Antwerpen ontvangt een projectsubsidie van 3 116 euro voor de conservering van een vroeg 20ste eeuwse processievaandel met Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
 • Fondatie Terninck krijgt 17 500 euro subsidie voor het inrichten van een depot en het herinrichten van de museumkapel voor de belangrijke kunstcollectie ontstaan binnen de context van de fondatie.

Op dit moment zijn nog een aantal projectaanvragen in behandeling.


In 2017, maar ook in 2018 blijven subsidies voor depotwerking/projecten voor de verschillende reglementen in aanmerking komen. Tot eind 2017 kan je adviseur Erfgoeddepots frank.herman@provincieantwerpen.be hierover contacteren. Vanaf 2018 contacteer je sabina.meeus@provincieantwerpen.be. Zij kunnen je verder begeleiden in je zoektocht naar de juiste financieringskanalen.


Limburg

Dit jaar heeft de provincie Limburg al aan tien projecten een investeringssubsidie voor erfgoeddepots toegekend, voor een totaal van 112 333,88 euro.

 • Erfgoed Lommel ontvangt 720 euro om haar deelcollectie metalen vondsten uit Lutlommel, bewaard in Museum De Kolonie, te laten onderzoeken, conserveren en verpakken door een conservator-restaurator.
 • Heemkundige kring De Vreedsel Lanklaar, Dilsen-Stokkem krijgt 1 036,04 euro voor enkele investeringen in het behoud en beheer en de ontsluiting van het archief in het Brugwachtershuisje.
 • De gemeente Bocholt en de Geschied- en Heemkundige Kring Bocholt vzw gaan de bovenverdieping van de bibliotheek renoveren en inrichten voor de bewaring en raadpleging van het archief-documentatiecentrum van de geschied- en heemkundige kring. Zo wordt de bibliotheek een echt informatiepunt, ook voor de lokale geschiedenis. Zij ontvangen elk de maximumsubsidie van 30 000 euro.
 • In Hamont-Achel start de gemeente een gelijkaardig project voor de Geschied- en Heemkundige Kring De Goede Stede Hamont: het voormalige Ursulinnenklooster langs de bibliotheek wordt grondig gerenoveerd om in 2020 onder andere het omvangrijke Documentatiecentrum Dr. Bussels te kunnen huisvesten. Zij ontvangen eveneens de maximumsubsidie van 30 000 euro.
 • In Kortenbos slaan de kerkfabriek en de heemkundige kring de handen in elkaar om een goede bewaring te voorzien voor het religieuze erfgoed van de gemeenschap. Er worden rekken aangekocht en een op maat gemaakte kazuifelkast, tesamen met het nodige zuurvrije verpakkingsmateriaal, met 2 903,24 euro steun. Verder gaan ze het kerkelijk textiel dat nog in goede staat is ophangen op opgevulde kapstokken, onder begeleiding van Monumentenwacht.
 • De Erfgoeddienst van Lanaken verpakt enkele recent geschonken vlaggen en huurt eveneens een conservator-restaurator in om de muntencollectie te conserveren. Zij krijgen hiervoor een subsidie van 1 870,90 euro.
 • Parochie en kerkfabriek Sint-Vedastus Hoepertingen zullen volgend jaar de kledingensembles van de Staakmadonna van Hoepertingen laten conserveren, met een provinciale subsidie van 2 541 euro. Dit kadert in een groter project voor de herwaardering van dit cultusobject met steun van de Erfgoedcel Haspengouw, waarin ook al het madonnabeeld en de kroontjes onder handen worden genomen.
 • Het Jenevermuseum Hasselt ontvangt 6 279,90 euro voor de actieve conservering en conditierapportage van enkele recent aangekochte schilderijen.
 • Het Mijnmuseum in Beringen krijgt 6 982,80 euro voor de herverpakking van het omvangrijke archief van de nv Kempische Steenkoolmijnen in zuurvrije archiefdozen en –mappen.


Lokale besturen en erfgoedverenigingen uit Limburg kunnen nog tot begin november 2017 continu een investeringssubsidie aanvragen: voor een studie i.f.v. collectiebehoud en -beheer, aankopen van materiaal of een conserverende behandeling. Een in 2017 goedgekeurd project mag weliswaar doorlopen in 2018. De subsidie voor erfgoeddepots dekt 60% van de kosten. Het reglement is na te lezen via deze webpagina. Contacteer tine.hermans@limburg.be voor bijkomende informatie en begeleiding.


Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant investeerde dit jaar al 62.538,58 euro in vier erfgoeddepots.

 • Gemeentebestuur Hoegaarden kreeg 1.200 euro voor de aankoop van een op maat gemaakt rek voor de collectie van de heemkundige kring.
 • In het FeliXart Museum (Drogenbos) plannen ze infrastructuurwerken en de inrichting van een kijkdepot voor het ARTO-archief. De provincie past 6.816,20 euro bij in dit project.
 • Museum M (Leuven) ontving 50.000 euro voor infrastructuurwerken en inrichting van aanvullende depotruimten in de catacomben van het huis Vander Kelen – Mertens. Daarnaast kunnen ze het geld gebruiken voor de opwaardering van bestaande depotruimtes en de aankoop en plaatsing van nieuw depotrekken.
 • Het Museum voor Oude Technieken (MOT) in Grimbergen ontving 4.522,38 euro voor de inrichting van een extra depotruimte.


Bovenlokale of gezamenlijke erfgoeddepots kunnen een investeringssubsidie aanvragen voor infrastructuur (1)- en inrichtingswerken (2), aankoop van materiaal (3), voorbereidende studies (4) en depotbeheersystemen (5). De laatste subsidieronde voor de provincie Vlaams-Brabant heeft als deadline 15 juni 2017. Daarin komen enkel de projecten die passen onder punt 3, 4 en 5 in aanmerking. De provincie past met deze subsidie maximaal 50% van de kosten bij. Het reglement is na te lezen via deze webpagina. Contacteer tom.cornelissen@vlaamsbrabant.be voor meer informatie en advies.

 

Foto: PCCE/Eddy Daniëls, met dank aan Museum De Kolonie, Lommel