U bent hier

Onroerenderfgoeddepots krijgen subsidies in de provincie Oost-Vlaanderen

06/02/18

Onroerenderfgoeddepots krijgen subsidies in de provincie Oost-Vlaanderen

Een onroerenderfgoeddepot is een plaats waar in gecontroleerde omstandigheden archeologische ensembles en artefacten en ook onderdelen van beschermd erfgoed worden bewaard en beheerd. In Vlaanderen kunnen depots sinds 1 januari 2015 een erkenning tot onroerenderfgoedepot aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Naast de erkende zijn er ook niet-erkende depots die archeologisch vondstenmateriaal of onroerenderfgoedelementen beheren. Vaak behoren ze tot een bredere organisatie, zoals een heemkundige kring, museum of een lokaal bestuur (bv. kerkbesturen).

Voor de inrichting van dergelijke depots kan het Oost-Vlaams provinciebestuur voortaan subsidies toekennen. De geplande inrichting moet tot doel hebben de bewaaromstandigheden te verbeteren en/of de ontsluitingsmogelijkheden te optimaliseren.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat het onroerenderfgoeddepot minstens op aanvraag toegankelijk is voor het publiek en voor vorsers.

Specifiek voorziet het reglement ook subsidies om depots van kerkelijk erfgoed in situ (m.a.w. in een kerkgebouw), al of niet in gezamenlijk gebruik (bv. voor erfgoed uit meerdere kerken) in te richten en te ontsluiten.

Alle voorwaarden en details over deze subsidies zijn bepaald in het reglement dat je kan downloaden op deze link. Ook de aanvraagformulieren vind je daar terug.

Informatie over andere subsidiemogelijkheden met betrekking tot Oost-Vlaams onroerend erfgoed (erfgoedwerking, erfgoedprojecten en werkzaamheden aan klein historisch erfgoed) vind je op deze link.

Beeld: © Provincie Oost-Vlaanderen.