U bent hier

Investeringssubsidies 2018

25/10/18

Investeringssubsidies 2018

De Vlaamse minister van Cultuur heeft de dossiers voor 54 culturele infrastructuurprojecten over heel Vlaanderen en Brussel goedgekeurd, waaronder 4 musea. 

In totaal betreft het een investeringsbedrag van meer dan 6 miljoen euro in bibliotheken, culturele centra, jeugdverblijfcentra, jeugdhuizen en musea. Verdeeld volgens de drie subsidielijnen worden er 43 projecten voor de verbetering van de energiezuinigheid gehonoreerd, 10 voor het toegankelijker maken van de infrastructuur en één voor het automatiseren van de theatertrekken. Het gros van de investeringen gaat naar energiezuinigheid. Ze behelzen een grote variëteit van geplande ingrepen: zuiniger verlichting, vernieuwde beglazing, milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties, en zo meer.

Wat betreft de subsector musea zijn het MSK Gent, STAM, Design Museum en S.M.A.K. gehonoreerd voor infrastructurele ingrepen rond hetzij toegankelijkheid, hetzij energiezuinigheid. 

Volgend jaar kunnen jeugd- en culturele organisaties tot 1 april opnieuw projectaanvragen indienen voor de drie subsidielijnen.

Voor grote culturele infrastructuurprojecten is de volgende deadline 15 mei 2019.

Voor het plaatsen van zonnepanelen kunnen de organisaties een beroep doen op een energielening.