U bent hier

Gesloten depot

Klassiek model. In de regel is het depot, omwille van veiligheid en andere redenen, niet toegankelijk voor publiek. Zelfs niet voor elk (personeels)lid van de organisatie. Wel worden op vraag rondleidingen gegeven en kan het erfgoed doorgaans worden geraadpleegd in een aparte ruimte.