U bent hier

Koelcel

Koelcel

In een koelcel kan je welbepaalde objecten langdurig bewaren. De cel is opgebouwd uit isolerende wanden en wordt voorzien van een aparte koelinstallatie. Vaak wordt zo'n cel opgetrokken binnen een bestaande ruimte. Ook een apart lokaal kan je specifiek als koelcel inrichten.

Een koelcel in het depot wordt heel vaak gebruikt voor het bewaren van vochtige archeologische vondsten. Na een (eeuwen)lang verblijf in de bodem zijn vooral de vondsten uit organische materialen als hout, leer, been enz. erg kwetsbaar. Ook bodemstalen die nog niet werden gewassen, gezeefd en gedroogd belanden in de koelcel. Doel is de objecten eventueel te behandelen zodat je ze alsnog kan tentoonstellen of op zijn minst het maximale onderzoekspotentieel voor langere tijd kan garanderen.

DOEN

  • Controleer bij elke gelegenheid het goed functioneren van de koelinstallatie.
  • Organiseer geregeld preventief onderhoud aan de koelinstallatie.
  • Ga geregeld na of objecten die nat bewaard worden nog over voldoende vloeistof beschikken.
  • Richt de koelcel in met gegalvaniseerde metalen rekken en eventueel met europalletten in kunststof.
 

AFWEGEN

  • Gebruik voor de opslag van bodemstalen vierkante emmers, geen ronde. Zo verhoog je de opslagcapaciteit gevoelig.
  • Installeer aan de buitenzijde een digitaal scherm dat de klimaatgegevens binnen weergeeft en houd zo de toegangsdeur meer gesloten.
  • Installeer een alarm dat onmiddellijk aangeeft wanneer de klimaatinstallatie niet naar behoren functioneert.
  • Overweeg een noodgenerator die het bij storingen in de stroomvoorziening automatisch overneemt, waardoor het koelelement blijft draaien.

LATEN

  • Neem geen grote hoeveelheden organisch materiaal op in de koelcel zonder indicatie waarom het wordt bewaard, wanneer het behandeld of onderzocht wordt en wie als contactpersoon optreedt.
  • Bewaar nooit levensmiddelen in dit soort depotkoelcel.

TIPS & TRUCS

Een koelinstallatie kan lawaaihinder veroorzaken. Onderzoek of je de installatie aan de buitengevel of op het dak van het depotgebouw kan plaatsen. Het is dan wel minder makkelijk om snel defecten vast te stellen tijdens je gewone werkzaamheden in het depot.

Laatst gewijzigd op 05/11/2013