U bent hier

Klimaatmetingen analyseren

Klimaatmetingen analyseren

Aan de hand van de gekozen klimaateisen of -klassen, de verzamelde metingen en het klimaatlogboek kan je risico's en problemen opsporen. Metingen interpreteren vergt enige ervaring, maar met deze tips en de online app van de Technische Universiteit Eindhoven kom je al een heel eind. Je kan ook altijd de hulp inroepen van één van onze consulenten.

RISICOANALYSE

Ga als volgt te werk om risico's voor je collectie in kaart te brengen:
  1. Ga na wanneer het gemeten binnenklimaat te warm, te koud, te nat of te droog was, naargelang van je klimaateisen. Dat kan op papier of in de dataloggersoftware. Maar als je digitale metingen en Microsoft Excel hebt, is het veel handiger hiervoor een "klimaatevaluatiekaart" te laten maken. Dit kan met behulp van de online app van de TU Eindhoven. Maak een gratis account aan en volg nauwgezet de voorbereiding die gevraagd wordt. 
  2. Onderzoek of er sprake is van te plotselinge of te hevige schommelingen, naargelang van je klimaateisen. Ook dit kan je aflezen op de klimaatevaluatiekaart, meer bepaald in de rechterkolom.
  3. Bereken het dauwpunt om te weten hoe groot het risico is op condensatie. Sommige meettoestellen geven het dauwpunt zelf aan. Je kan het ook online berekenen op www.dpcalc.org.
  4. Houd rekening met de responstijd van voorwerpen. Je hoeft dus echt niet voor elke piek te vrezen, tenzij het om kwetsbare en kostbare objecten gaat. Maak hiervoor een "specifieke risico's plot" met behulp van de app van TU Eindhoven. Deze grafieken zijn gebaseerd op uitgebreid internationaal onderzoek naar de reacties van papier, een paneelschilderij, een meubel en een houten beeld op bepaalde klimatologische omstandigheden. De eerste grafiek in de reeks vertelt je hoe groot het risico was op schimmelvorming. Vervolgens - tweede bovenaan - lees je de relatieve bruikbaarheid van een voorwerp af. De drie grafieken onderaan geven het risico op mechanische schade ten gevolge van het klimaat aan.
 

vind de OORZAAK

Als je hebt vastgesteld wanneer en waar het binnenklimaat een reëel risico vormt voor de collectie, kan je de oorzaken proberen te achterhalen. Ga in het logboek op zoek naar gebeurtenissen die het binnenklimaat hebben beïnvloed. Dat kunnen terugkerende of incidentele oorzaken zijn. De grootste terugkerende invloed is zonder twijfel het buitenklimaat. Daarom is de bouwschil zo belangrijk.

Ken je de ongewenste invloeden, dan kan je die wegnemen of beperken

Heb je een risico op schimmelvorming geconstateerd? Neem dan zo snel mogelijk actie. Laat je hierin adviseren.

 

Laatst gewijzigd op 02/04/2019