U bent hier

Klimaatlogboek

Klimaatlogboek

Alles wat mogelijk een invloed heeft op de klimaatmetingen en niet dagelijks gebeurt, noteer je in een logboek. Dat kan zowel op papier als digitaal. Dankzij deze notities kan je na een jaar nog nagaan hoe een bepaalde piek in temperatuur of RV tot stand kwam.

Bij de downloads vind je een sjabloon voor een meetplan.

algemene informatie

Als je begint te meten, noteer dan het volgende:
 • welke toestellen je gebruikt en de nauwkeurigheid van hun sensoren
 • de datum waarop ze voor het laatst geijkt werden
 • de plaatsen in het depot waar gemeten wordt, hetzij door automatische toestellen, hetzij door iemand met een manueel toestel
 • de periode van de metingen (start en einde  van de metingen: datum en uur)
 • het meetinterval
 • eventueel tussentijdse momenten waarop het toestel moet worden uitgelezen of een nieuw grafiekpapier moet worden geplaatst
 • vaste instellingen van de verwarming en andere permanent actieve klimatisatie.


METINGEN

 • Als je een manueel meettoestel gebruikt, noteer dan elke meting in het logboek. Maak een duidelijke tabel per meetplek, waarin het tijdstip, de temperatuur en RV-waarde vlot kunnen worden genoteerd.
 • Meet je met een thermohygrograaf, dan voeg  je gewoon de grafiekbladen toe. Noteer op elk blad over welke week het gaat. Bv. 2013-08-12 t.e.m. 2013-08-18.
 • Meetgegevens van een datalogger houd je bij voorkeur digitaal bij, met het oog op milieuvriendelijkheid. Ze zijn meestal toch te omvangrijk om op papier te evalueren. Een back-up maken is natuurlijk geen slecht idee. Noteer in het logboek waar de gegevens zijn opgeslagen.

Tip

Heb je nog papieren klimaatgrafieken van een thermohygrograaf liggen, dan kan die digitaliseren met behulp van de software DigitChart. Deze wordt ontwikkeld door ingenieur Jan Radon in het kader van het Europese project 'Climate for Culture'. Een gratis testversie is beschikbaar om te downloaden.


Invloeden op DE METINGEN

Tijdens de meetperiode schrijf je in het logboek waar en wanneer een van de volgende invloeden heeft plaatsgevonden. Noteer liever te veel dan te weinig.

 • Omgeving
   • invallend zonlicht op bepaalde momenten van de dag
   • storm
   • uitzonderlijk warm of koud, droog of nat weer
 • Infrastructuur
   • waterlekken
   • klimatisatie werd tijdelijk in- of uitgeschakeld, bv. door stroompanne of intentioneel (noteer begin en einde)
 • Toestellen
   • het geheugen van de logger is vol
   • de batterijen van het toestel zijn leeg en moeten worden vervangen
   • de fout gelopen metingen (noteer begin en einde)
 • Menselijke activiteiten
   • de menselijke aanwezigheid (al dan niet meer dan gebruikelijk, hoeveel mensen en hoelang)
   • het nat poetsen
   • bepaalde ramen of deuren zijn opengezet
   • ...

 

TIPS & TRUCS

Het monitoren van het klimaat vereist ook inzicht in de totstandkoming van het binnenklimaat in de depotruimte en lokale verschillen.

 • Teken per verdieping of per ruimte een grondplan van je depot met muren, ramen, deuren en de plaatsing van het depotmeubilair. 
 • Duid daarop aan waar de meettoestellen staan of op welke plekken wordt gemeten. Zo vinden jij of je collega's ze later gemakkelijk terug. Bovendien is ook de hoogte waarop de meting gebeurt (t.o.v. de vloer) interessant, want die heeft een impact op de analyse.


Het helpt bovendien bij de analyse van de metingen als je ook alle vaste invloeden optekent. Markeer met symbolen of arceringen alle plaatsen waar:

 • radiatoren, be- of ontvochtigers geplaatst zijn,
 • zich uitblaasopeningen van de klimaatinstallatie bevinden,
 • de ramen van enkel glas zijn,
 • de buitenmuur dunner is dan elders,
 • zonlicht op de warme momenten van de dag binnenvalt,
 • vaak mensen komen,
 • en andere terugkerende bronnen van warmte, koude of vocht aanwezig zijn, zoals sanitaire voorzieningen.
Laatst gewijzigd op 22/05/2019