U bent hier

Van schade koesteren tot diepgaand restaureren. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers over conservatie en restauratie | Tweede internationaal Cores-symposium

25/05/2018 - 09:30

Wat is schade? Mag een restauratie mooi zijn? Hoe dwingend is reversibiliteit bij een restauratie? Welke waarde geven we aan de historische sensatie van een document?

Deze en andere vragen zijn bekend bij wie vertrouwd is met papieren erfgoed. De antwoorden op deze dilemma’s zijn minder vanzelfsprekend. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers benaderen conservatie en restauratie immers vanuit een eigen, vakgerichte aanpak en deze benaderingswijzen gaan wel eens met elkaar in conflict. De voertaal van het congres is Engels.

In dit tweede Cores-symposium staan deze dilemma’s centraal. Restauratoren, collectiebeheerders en onderzoekers geven aan hoe zij met deze dilemma’s omgaan. In de voormiddag gebeurt dit aan de hand van korte referaten, waarna de sprekers in een debat hun standpunten bij elkaar aftoetsen. In de namiddag wordt het concreter: restauratoren die archief, incunabelen en handschriften hebben gerestaureerd/geconserveerd in functie van de internationale tentoonstelling Haute lecture by Colard Mansion: vernieuwing van tekst en beeld in middeleeuws Brugge (Groeningemuseum,) lichten hun aanpak toe. Aansluitend wordt de tentoonstelling bezocht.
 

Programma

Moderator: Ludo Vandamme, wetenschappelijk medewerker Openbare bibliotheek Brugge

9.30 uur: Onthaal in het Rijksarchief (Predikherenrei 4A, Brugge)

10.00 uur: Inleiding vanuit CORES | voorzitter dhr. Ludo Vandamme

11.10 uur: Vier dilemma's in vier korte lezingen en een panelgesprek

  • Verval vs authenticiteit | Kathryn Rudy
  • Reversibel vs irreversibel | Rita Udina
  • Conserveren vs raadplegen | Mito Matsumaru
  • Waardering vs conservering | Tom Deneire

11.50 uur: Aansluitend op de lezingen gaan de vier sprekers met elkaar in dialoog over de vier behandelde dilemma's. Moderator: mevr. Eve Van Dael, adviseur behoud en beheer bij vzw FARO, Vlaams Steunmunt voor Cultureel Erfgoed.

12.35 uur: Broodjeslunch

13.30 uur: Uit de restauratiepraktijk – break-out sessies

  • Restauratoren Cindy landry (Parijs) en Valérie Marcelli (Vesoul) over de restauratie (boekblok én textiele band) van het Colard Mansion-handschrift van de Romuléon (Besançon, BM, ms.850) | Cindy landry - Valérie Marcelli
  • Restaurator Tatiana Gersten (Brussel) over de restauratie van een hybride gebedenboek uit de 15de eeuw (Brussel, Koninklijke bibliotheek, ms. Res. S. II. 86244-256) | Tatiana Gersten
  • Restaurator Martine Eeckhout (docent bij Cores, Brugge) over eerstelijnsconservatie en boekensteunen (voor een dubbele opening) | Martine Eeckhout
  • Tentoonstellingsscenograaf Koen Bovée (Brugge) over het presenteren en exposeren van archief, boeken en prenten en het vormgeven van een "boekententoonstelling" | Koen Bovée

14.30 uur: Bezoek aan de expo Haute Lecture by Colard Mansion met specifieke aandacht voor scenografie, presentatie, conservatie en restauratie

16.00 uur: Receptie aangeboden door het Stadsbestuur Brugge in Salons van het Stadhuis (Burg 12

Locatie: Rijksarchief, Predikherenrei 4A, Brugge
Prijs: 70 euro (incl. 21% BTW) per persoon
50 euro (incl. 21% BTW) per persoon: leden Belgisch-Nederlands boekbandengenootschap
50 euro (incl. 21% BTW) per persoon: oud-cursisten Syntra West

Meer informatie vindt u op de organisatiewebsite, waar u zich ook kan inschrijven.