U bent hier

Socratische dialoog | Spiegeltje spiegeltje aan de wand wie is de … van het hele land? Conservatie-restauratie en perceptie. Wij doen het in België goed, toch?

22/03/2018 - 10:00

Iedere dag worden beslissingen genomen over preservering, conservering en restauratie van objecten in museale contexten, archeologische vondsten, monumenten en historische interieurs, beschermde stadsgezichten, objecten in het bezit van particulieren, enzovoort.

Er worden soms verhitte discussies gevoerd over welke objecten wel of niet behandeld en tentoongesteld mogen worden. Hoe mag een object behandeld worden en wat is een acceptabel resultaat? Is de uitkomst geworden wat die zou moeten zijn? Doet de ingreep wat moet of zou moeten doen? Ervaar ik de restauratie zoals ik ze zou moeten (willen) ervaren? Dit zijn vragen die door iedereen, vanuit de eigen waarneming en interpretatie, op een andere wijze worden beantwoord. Maar wat is een goede interpretatie? Dus wat is een goede restauratie?

Op donderdag 22 maart 2018 (10.00 - 16.30 uur) organiseert FARO een onderzoekbijeenkomst waarin we aan de hand van casestudies onze percepties over de kwaliteit van restauraties onder de loep nemen.


Socratisch gesprek

Het onderzoekgesprek wordt in de vorm van een Socratische dialoog gevoerd, een zogenaamd ‘vraag achter de vraag’ gesprek. Dit type dialoog kan worden gebruikt voor een prikkelende vraag, die liever niet wordt beantwoord vanwege zijn complexiteit. Er is namelijk geen eenduidig antwoord. Een Socratische dialoog wil dan ook geen antwoorden geven of meningen doordrukken. Het doel is om te begrijpen wat achter de vraag zit, waarom iets leidt tot discussies, debat of ruzie. Wat zit er achter de verschillende meningen en vragen van de deelnemers, wat is de essentie ervan? Het doel van de dag is om de situaties in het werkveld, zowel van uzelf als van uw collega’s, beter te begrijpen en te helpen bij het nemen van beslissingen over toekomstige ingrepen.

Deze dialoog wordt begeleid door dr. W. (Bill) Wei, actief in de cultureel-erfgoedsector en getraind in de techniek van het Socratisch gesprek. Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere deelnemer aan het woord komt, zijn/haar mening inbrengt en die kritisch kan (laten) onderzoeken. Dit wordt uitgevoerd in kleine groepjes.


Voor beslissers en uitvoerders

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals die te maken hebben met het waarderen van cultureel erfgoed en beslissingen nemen over restauratie en conservering of dat zelf uitvoeren. Het kan gaan om allerlei erfgoed.


Voorbeelden uit eigen praktijk

Ter voorbereiding op deze dag verzoeken wij u op het aanmeldformulier aan te geven of u al dan niet een casestudy uit eigen praktijk wil inbrengen. Het gaat dan om beslissingen over ingrepen waar u persoonlijk bij betrokken bent en waarbij sprake is van een zogenaamd ‘cruciaal moment’. U was het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing of u was betrokken bij een verhitte discussie daarover. Als u een casestudy wilt inbrengen nemen wij contact met u op om uw voorbeeld als aanzet voor de bijeenkomst nader te verkennen en uit te werken.


Praktisch

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Lesgevers: dr. W. (Bill) Wei
Prijs: 50 euro
Maximum aantal deelnemers: 60
Meer informatie: Bill Wei: boofwei@yahoo.com, +31 62 246 31 35 of bij Julie Lambrechts.

Inschrijven kan online via het formulier op de website van FARO.

Uiterste inschrijvingsdatum: 15 maart 2018

 

(Bron: website FARO)