U bent hier

Naar een versterkt regionaal erfgoedweefsel. Denk- en inspiratiedag

15/06/2017 - 09:30

Waar u ook kijkt in Vlaanderen en Brussel: cultureel erfgoed is overal. Waarschijnlijk zijn er nog nooit zoveel mensen betrokken geweest bij erfgoed, zij het als vrijwilliger, zij het als zeer betrokken toeschouwer. Dit is de verdienste van de talrijke organisaties en erfgoedwerkers die in de eigen regio (en daarbuiten) cultureel-erfgoedpraktijken en -expertise dag in dag uit zichtbaar maken, het samen met erfgoedgemeenschappen verder ontwikkelen, conserveren en doorgeven aan de volgende generaties.

Het ‘regionale niveau’ is dus van groot belang voor de ontwikkeling van de hele cultureel-erfgoedsector. Hoe zorgen we ervoor dat dit ‘regionale weefsel’ de komende jaren verder kan groeien en dat dit fundament nog steviger wordt? Deze vragen staan vandaag meer dan ooit op de agenda. Het ‘regionale niveau’ wordt in beleidstermen immers hertekend door de hervorming van de provincies en door de plek die het krijgt in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.

Op deze denk- en inspiratiedag brengen we erfgoedcellen, musea, archieven en erfgoedbibliotheken samen om over de toekomst van regionale samenwerking na te denken en te discussiëren. We reiken u handvatten aan om de regionale samenwerking tussen collectiebeherende organisaties en erfgoedcellen te versterken. Vijf praktijkvoorbeelden geven u inzicht hoe een regionale samenwerking kan groeien. Wat kan het onderwerp, maar ook de intensiteit en levenscyclus zijn van zo een samenwerking? En hoe wordt het begrip 'regionaal' in deze voorbeelden ingevuld?

Na deze praktijkvoorbeelden is het woord aan u. Aan discussietafels verkennen we wat de succesfactoren en valkuilen zijn van een regionale samenwerking. Maar we lijsten ook de hiaten op: rond welke thema’s ligt een regionale samenwerking moeilijk en waarom is dit zo? En hoe kunnen we de drempels voor een sterkere samenwerking wegnemen: wat kunnen erfgoedwerkers doen en waar ligt er een rol voor de betrokken bestuursniveaus?

De resultaten van deze dag verwerken we in een verslag- en inspiratiebundel, die zal verschijnen in het najaar van 2017. Met deze bundel willen we erfgoedwerkers inspireren, maar ook actuele beleidsdiscussies voeden over de toekomst van regionaal cultuurbeleid en intergemeentelijk samenwerken.

Deze denk- en inspiratiedag is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, ICOM-Vlaanderen en OCE.
 

Voor wie?

Deze dag is er voor erfgoedorganisaties die een regionale samenwerking willen uitbouwen of versterken. Dit kan gaan om collectiebeherende organisaties (musea, archieven en erfgoedbibliotheken) met een kwaliteitslabel, erfgoedcellen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een cultureel-erfgoedwerking.

Waarom u aan deze dag moet deelnemen?

 • Erfgoedcellen, archieven, erfgoedbibliotheken en musea uit eenzelfde regio zijn geen onbekenden voor elkaar. Toch is het interessant om te horen hoe de samenwerking in andere regio’s groeit. Het kan inspiratie bieden om de samenwerking in de eigen regio te versterken of op een nieuw leest te schoeien.
 • Erfgoedcellen leren wat er op de agenda staat van collectiebeherende organisaties en omgekeerd.
 • De dag biedt inspiratie aan collectiebeherende organisaties die een aanvraag voorbereiden om regionaal te worden erkend op basis van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.
 • Met dit initiatief sluiten we aan bij actuele discussies over regionaal cultuurbeleid, regionale dienstverlening en intergemeentelijk samenwerken.

 

Programma

9.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Inleiding en welkom

10.15 uur: Blik op de praktijk: vijf voorbeelden van een regionale samenwerking

 • Regionaal samenwerken rond behoud en beheer: FeliXart Museum - Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei
  Sprekers: Sergio Servellón (FeliXart Museum) en Koen Demarsin (Pajottenland Zennevallei)
 • Regionaal samenwerken rond participatie: Jakob Smitsmuseum – Erfgoedcel k.ERF
  Spreker: Janna Lefevere (k.ERF)
 • Archivalische collecties valoriseren door regionale samenwerking: Stadsarchieven Ieper, Poperinge en Erfgoedcel CO7
  Sprekers: Hilde Cuyt (CO7)
 • Een regionale depotwerking rond onroerend en roerend erfgoed: Archief & Musea Turnhout en Erfgoed Noorderkempen
  Sprekers: Karlien De Voecht (Archief & Musea Turnhout) en Jef Van Doninck (Erfgoed Noorderkempen)
 • Regionale dienstverlening vanuit het Karrenmuseum Essen
  Sprekers: Leo Van den Berg (Karrenmuseum)

12.20 uur: Lunch

13.30 uur: Discussietafels, in kleinere groepen. Elke tafel is gewijd aan een specifiek thema, zoals participatie, depotwerking, ondersteuning vrijwilligersverenigingen … In de loop van de volgende weken leggen we deze thema’s vast. Laat ons zeker weten als u zelf een suggestie heeft voor een gespreksthema.

15.30 uur: Conclusies van de discussietafels

16.00 uur: Einde


Praktische info

Locatie: FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel
Prijs: Gratis.

Inschrijven kan via het formulier op de website van FARO. Uiterste inschrijfdatum: 12 juni 2017
Deelnemers: Maximum aantal deelnemers: 60

Meer informatie: mail naar Gregory Vercauteren (gregory.vercauteren@faro.be) of Olga Van Oost (olga.vanoost@faro.be)

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 juni 2017