U bent hier

Is dit voor ons archief: verantwoord verwerven en afstoten op basis van een collectieplan

07/12/2018 - 09:00 tot 14/12/2018 - 12:00

Privéarchieven, documentaire collecties en bewaarbibliotheken kunnen een mooie aanvulling zijn op het gemeente- of OCMW-archief. Ze vergen echter een heel andere aanpak dan de archieven van de eigen diensten. Zo’n collectie stel je immers best niet op 'gevoel' samen, maar door het maken van bewuste en verantwoorde keuzes. Scherp afbakenen is de boodschap, ook omdat mensen en middelen beperkt zijn. Daarvoor is een goede kennis van je eigen organisatie en je eigen collectie maar ook van het erfgoedveld, je partners en je (mogelijke) gebruikers onontbeerlijk. Samen wordt een praktische aanpak uitgewerkt op maat van jouw archiefdienst.
 

Programma

Dag 1 | 7 december 2018 (9.00 - 12.00 uur)

 • privéarchieven en documentaire collecties in Vlaanderen, steunpunten en samenwerkingsverbanden
 • principes en praktijk van een collectieplan
 • principes en praktijk van collectieregistratie
 • principes en praktijk van verwerven en afstoten van privéarchieven en collecties
 • voorbeelden uit Stadsarchief Turnhout

Dag 2 | 14 december 2018 (9.00 - 12.00 uur)

 • de collectievorming bij de eigen organisatie voorstellen
 • aanzet maken tot een collectieplan

Na deze opleiding ken je:

 • de achtergrond bij bestaande privéarchieven en documentaire collecties in Vlaanderen
 • de principes van verwerving en afstoting van privéarchieven en documentaire collecties
 • de verschillende onderdelen van een collectieplan

Na deze opleiding kun je:

 • een algemene beschrijving maken van je huidige collectie
 • een praktisch collectieplan opstellen
 • op een gestandaardiseerde manier privéarchieven en collecties verwerven en afstoten
 • op een gestandaardiseerde manier privéarchieven ontsluiten

Doelgroep: archivarissen en archiefmedewerkers (tewerkgesteld bij een overheidsgerelateerde organisatie)
Vereiste voorkennis: voldoende praktische ervaring en kennis hebben van archiefbeheer (archief versus documentatie, inventarisatie, …) en van de eigen collectie


Locatie

Coveliersgebouw – Inovant, Boomgaarstraat 22, 2600 Berchem
 

Lesgevers

Bart Sas, beleidsadviseur archief- en informatiebeheer, Stad Turnhout
 

Prijs

145 euro
 

Meer info

Inschrijven kan online via de website inovant.be.