U bent hier

Informatievoormiddag FoCI reglement 2017–2021: investeringssubsidies voor culturele infrastructuur

06/12/2017 - 09:30

Op 9 juni 2017 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het vernieuwd besluit betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang.

De subsidies voor grote culturele infrastructuur blijven behouden, zoals voorheen. Er is nu echter één indiendatum voorzien: 15 mei. De indiendatum voor investeringssubsidies voor grote culturele infrastructuur is 15 mei 2018.

Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, bepaalde drie sectorale prioriteiten voor culturele infrastructuur tijdens de beleidsperiode 2017-2021: het automatiseren van de theatertrekken, toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur met bovenlokaal belang. De eerste twee waren reeds opgenomen in het FoCI reglement 2012-2016. De criteria voor subsidiëring worden verlengd maar zijn duidelijker omschreven.

Daarnaast duikt een nieuwe prioriteit op: energiezuinig maken van culturele infrastructuur. Deze subsidie komt ter beschikking van cultuur- en jeugdverenigingen via het klimaatactiefonds. De middelen uit het klimaatactiefonds zullen drie jaar beschikbaar zijn voor de cultuur- en jeugdsector. De verenigingen die onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd vallen, komen in aanmerking voor deze subsidies voor culturele infrastructuur.

De indiendatum voor projectaanvragen voor de drie sectorale prioriteiten ligt vast op 1 april 2018. De beslissing wordt bekend op 1 oktober 2018.
Alle informatie is te vinden op de website van het Departement CJM.

Het FoCI organiseert op 6 december een informatievoormiddag over het indienen van projectaanvragen.

Programma: 9.30 - 12.30 uur.

Hou de datum vrij in uw agenda: woensdag 6 december 2017, 9.30 - 12.30 uur, De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

Inschrijven kan tot en met maandag 4 december via fondsculturelinfrastructuur@vlaanderen.be