U bent hier

Duurzaam digitaliseren. Praktijk | Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

26/04/2017 - 18:30

Dit voorjaar organiseert Heemkunde Vlaanderen opnieuw de vormingsreeks ‘Aan de slag met archief en documentatie. Cursusreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder’. De lessenreeks, die bestaat uit zes avonden rond een bepaald thema, vindt plaats in Perk.

De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties…). Geïnteresseerden kunnen inschrijven voor de volledige lessenreeks, of voor een of meerdere lessen.
 

Programma

Cursus 1: Collectiebeheer | 15 maart 2017
Spreker: Dirk Van Duyse, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Wie archief of documentatie bezit, beseft wellicht dat daarin veel tijd en energie geïnvesteerd wordt. Een efficiënt beheer ervan kan je veel vooruit helpen. Hoe maak je een catalogus van je bibliotheek? Wat doe je met een schenking? Waar moet je rekening mee houden als de collectie opengesteld wordt voor het publiek? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden helpen we je op weg naar een degelijk beheer van je collectie.

Cursus 2: Inleiding tot beheer en ontsluiting van een archief | 22 maart 2017
Spreker: Hendrik Vandeginste, Heemkunde Vlaanderen
In deze les wordt dieper ingegaan op het specifieke karakter van archief in de collectie. Zo leer je er wat het verschil is tussen archief en documentatie. Je krijgt er ook uitleg over hoe je aan een inventaris begint, wat het verschil is met een verzamelbeschrijving en hoe je onderzoekers de weg naar jouw archief of collectie toont.

Cursus 3: Duurzaam digitaliseren. Principes en strategieën | 29 maart 2017
Spreker: Rony Vissers, PACKED Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
Heel wat erfgoedverenigingen en erfgoedvrijwilligers zijn geïnteresseerd in het digitaliseren en online publiceren van hun documentaire collectie. Maar hoe begin je daaraan? Er wordt een beknopte introductie gegeven in hoe je je documenten het best kunt organiseren en digitaliseren. Vervolgens zien we ook hoe je de digitale bestanden kunt archiveren en ontsluiten. Hierbij komt ook de technische kant aan bod. Een basiskennis in het gebruik van een computer is vereist.

Cursus 4: Duurzaam digitaliseren. Praktijk | 26 april 2017
Spreker: Rony Vissers, PACKED Expertisecentrum Digitaal Erfgoed
In deze cursus ligt de nadruk op het toepassen van een beter beheer van digitale gegevens. Je krijgt een oplossing die aansluit bij de werking van een lokale erfgoedorganisatie. Op deze manier wil de cursus de opgedane kennis ook in de eigen praktijk vertaald zien. Om de interactie te bewaken, is deze cursus beperkt in aantal organisaties en aantal deelnemers. Een basiskennis in het gebruik van een computer is vereist.

Cursus 5: Bewaring van archief en documentatie | 3 mei 2017
Sprekers: Jürgen Vanhoutte, FARO en Okke Bogaerts, provincie Vlaams-Brabant
Als erfgoedhouder probeer je een collectie zo goed en zo lang mogelijk te bewaren. Jammer genoeg zijn er heel wat factoren die schade kunnen berokkenen. Denk maar aan vocht, insecten, schimmels, wateroverlast of brand. Bovendien zijn sommige materialen van zichzelf onstabiel en verouderen snel. Hoe beperk je zoveel mogelijk het risico op schade aan je collectie? Hoe pas je richtlijnen over bewaring van papier, foto’s en films toe in de alledaagse praktijk, waar de centen beperkt zijn? En wat doe je als je toch problemen tegenkomt?

Cursus 6: Wetgeving en subsidieregeling | 10 mei 2017
Sprekers: Hendrik Vandeginste en Barbara Temmerman, Heemkunde Vlaanderen
De juridische kant van het archiefbeheer is voor vele erfgoedvrijwilligers een grote onbekende. Over archieven en documentatie bestaat een web aan wettelijke regels en specifieke reglementen. Steeds vaker heeft men het over selectie. Maar welke documenten mag of moet je (niet) bijhouden? In deze cursus is er ook aandacht voor subsidieregelingen en mogelijke subsidiekanalen met concrete tips over het aanvragen van subsidies.

Voor wie is de cursus?
De cursus is er voor iedereen met een collectie lokaal erfgoed (lokale musea, lokale documentatiecentra, heemkringen of andere erfgoedverenigingen, particulieren met erfgoedcollecties).
 

Praktisch

De cursusreeks wordt georganiseerd in het Gemeenschapscentrum De Camme, Tervuursesteenweg 173, 1820 Perk. De cursussen vinden plaats van 18.30 tot 21.30 uur.

Voor cursus 4 wordt de groep gesplitst in twee gelijke delen. ‘s Avonds is de sessie op de gewone uren van 18.30 tot 21.30 uur. In de namiddag is er een bijkomende sessie van 14.00 tot 17.00 uur. Deelnemers dienen een keuze te maken. Bij voorkeur kiezen deelnemers van dezelfde organisatie voor dezelfde sessie.

Voor cursus 4 is deelname aan cursus 3 verplicht.

  • Cursus 1: woensdag 15 maart 2017
  • Cursus 2: woensdag 22 maart 2017
  • Cursus 3: woensdag 29 maart 2017
  • Cursus 4: woensdag 26 april 2017
  • Cursus 5: woensdag 3 mei 2017
  • Cursus 6: woensdag 10 mei 2017


Organisatie: Heemkunde Vlaams-Brabant, FARO, PACKED, Heemkring ter Ham en Heemkunde Vlaanderen

Deelnemen kost 5 euro per cursus of 20 euro voor de volledige reeks. Inschrijven is verplicht en kan via het inschrijvingsformulier op de website van Heemkunde Vlaanderen. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033 BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus ADSM + naam deelnemer’. Bij het inschrijvingsgeld hoort cursusmateriaal en een drankje.

Meer informatie: Hendrik Vandeginste, hendrik.vandeginste@heemkunde-vlaanderen.be of 015 20 51 74.