U bent hier

Curatorial Studies | Infonamiddag

02/09/2017 - 14:00

De Engelstalige postgraduaatsopleiding Curatorial Studies is een eenjarig programma voor studenten die reeds een masterdiploma (of gelijkwaardig) behaalden. De opleiding initieert de student op een specialistische wijze in de actuele tentoonstellingspraktijk, in museale problematieken, en in conservatie, collectievorming en collectiemanagement m.b.t. actuele kunstwerken. De opleiding richt zich zowel op beheer van private als publieke collecties, en geeft de student ook de nodige kennis om efficiënt te opereren in het galeriewezen of als kunstenaarsassistent. Tegelijk kan je de competenties die je in de opleiding verwerft ook toepassen in kunstkritiek, in erfgoedbeheer, of in beheer en tentoonstelling van design of van natuurhistorisch materiaal …

Meer informatie over de opleiding vind je hier.

Deze opleiding is een samenwerking tussen de Hogeschool Gent, S.M.A.K. en de Universiteit Gent. Dit leidt tot een combinatie van theoretische vorming in hoorcolleges en discussieseminaries, met praktijkervaring binnen studie-uitstappen en projecten. Gastdocenten die werkzaam zijn in het veld van de actuele kunst delen hun werkervaring met de studenten. De inbedding in het lokale culturele veld maken het mogelijk om de ontwikkelingen op het vlak van tentoonstellingen en beheer op de voet te volgen. Daarbij zijn netwerken, zelfredzaamheid en een brede algemene kennis belangrijke te verwerven competenties. Via stages en ontmoetingen met tal van buitenlandse experts worden de aangehaalde ontwikkelingen in een internationaal perspectief geduid.

En daarna…

Met je diploma op zak opent zich een brede waaier aan professionele mogelijkheden. Ruim drie kwart van de alumni komt in de brede sociaal-artistieke sector terecht. Heel concrete invullingen daarvan zijn bijvoorbeeld: curator, beheerder van verzamelingen in openbare instellingen of privécollecties, assistent van galerijhouders of kunstenaars, tentoonstellingsproducent, -bouwer of -vormgever, kunstcriticus of onderzoeker binnen het hoger onderwijs of binnen het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten.

Voertaal: Engels

Infodagen

De infonamiddagen van KASK zijn op woensdag 8 maart 2017 (14.00 - 17.00 uur), woensdag 28 juni 2017 (15.00 - 19.00 uur) en zaterdag 2 september 2017 (14.00 - 17.00 uur). Elke infomiddag zijn er twee infosessies van 75’ specifiek voor Curatorial Studies.

Locatie: KASK, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent

Meer info: Bram Vandeveire, 0486 56 16 28, bram.vandeveire@hogent.be