U bent hier

Brainstorm asbest

04/04/2019 - 12:00

In 2018 keurde de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege het actieplan ‘asbestafbouw’ goed. Het doel is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen uiterlijk 2040.

Tijdens de doorstartfase werden een stakeholdersoverleg, proefprojecten en aanvullende studies uitgevoerd. Diverse sectoren kwamen aan bod, o.a. ook het Agentschap Onroerend Erfgoed. Tot dusver bleef de cultureel-erfgoedsector volledig buiten beeld, aangezien dit buiten de bevoegdheden van OVAM valt. Maar wie vertegenwoordigt onze sector in dit verhaal? In tegenstelling tot andere sectoren wil de cultureel-erfgoedsector het asbesthoudend materiaal dat als erfgoed wordt gezien net bewaren en behouden. In hoeverre moeten we alles bewaren? Wat is de meest veilige manier om dit te doen? Zijn er alternatieven voor het verwijderen van asbest? Van 'afbouw' is hier dus helemaal geen sprake. Maar hoe gaan we om met deze collecties en hoe verzekeren we de veiligheid van de medewerkers?

Tijdens de studiedag Gevaarlijk erfgoed, die op 28 maart 2018 plaatsvond in het MIAT (nu Industriemuseum) in co-organisatie met ETWIE en FARO, werd al snel duidelijk dat er in de cultureel-erfgoedsector nog heel wat onwetendheid is over de aanwezigheid van asbest in collecties, en over de mogelijke gevaren ervan voor de gezondheid. Het is dus nodig om de cultureel-erfgoedsector hierin te ondersteunen en te adviseren. Belangrijk zijn sensibilisering, het ontwikkelen van opleidingen en eventueel het opzetten van een beelddatabank om gevoelig materiaal te herkennen. In de bouwsector wordt hier al sterk op ingezet, maar in onze sector ontbreekt deze ondersteuning.   

Het doel van deze brainstorm is tweeledig. Ten eerste willen we een discussie starten over het hiaat in het asbestbeleid als het gaat over de cultureel-erfgoedsector. Kunnen we werken in de richting van beleidsaanbevelingen? Ten tweede willen we de noden in de cultureel-erfgoedsector in kaart brengen en bekijken hoe de sector het best kan worden ondersteund.

De drie grote thema’s zijn:

  • Wat zijn de knelpunten in het verzamelbeleid?
  • Wat met het publieksgericht tentoonstellen?
  • Wat zijn de uitdagingen op het gebied van conservatie-restauratie?

Organisatie: Industriemuseum, ETWIE en FARO


Programma

12.00 uur: Lunch 

13.00 uur: Welkomstwoord 

13.10 uur: Asbest afbouwbeleid | Jasmine Jacobs, OVAM

13.30 uur: Themaronde 1

14.10 uur: Pauze 

14.30 uur: Themaronde 2

15.10 uur: Pauze 

15.30 uur: Synthese over de drie thema’s

De drie thema’s zijn:

  • Conservatie-restauratie: wat zijn de uitdagingen? Hoe moeten we bewaren? Wat met CR-uitvoeringen? Wat met de veiligheid?
  • Verzamelbeleid: wat zijn de knelpunten? Moeten we effectief bewaren? Weten wat je in huis haalt of in huis hebt? Wat met bruiklenen? 
  • Publiekgericht tentoonstellen: wat zijn de uitdagingen? Hoe op een correcte manier communiceren over de aanwezigheid van asbest? Hoe veilig tentoonstellen?

 

Locatie
FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Prijs
Gratis

Deelnemers
Max. 50 deelnemers

Inschrijven kan via het formulier op de website van FARO.

Uiterste inschrijvingsdatum
28 maart 2019