U bent hier

Inrichting

Inrichting

Wanneer je een duidelijk beeld krijgt over je depotconcept, de ruimte die tot je beschikking staat en de manier waarop die geschikt zijn, kun je plannen smeden voor de verdere inrichting. Hier vind je snel meer informatie over ruimtes met specifieke functies die het depotwerk kunnen ondersteunen. Verder komt ook de ruimtelijke organisatie in en rond het depot aan bod en doe je inspiratie op over allerlei depotmeubilair en verlichting.

De bedoeling van een depot is om verschillende soorten erfgoed voor een langere periode veilig en verantwoord op te bergen, waarbij voldaan wordt aan alle basisvereisten op het vlak van ligging, bouwmaterialen en klimaatbeheersing.

Daarnaast is er ook aandacht nodig voor:

  • de keuze van opbergmateriaal
  • de opstelling van het meubilair
  • de manier waarop het erfgoed erin opgeborgen wordt

Een verkeerde keuze van materialen, soort meubilair of manier van opberging kan schadelijke gevolgen hebben voor de collectie.

Een depot is een plek waar het opgeborgen erfgoed wordt beschermd tegen alle mogelijke schade. Dit gebeurt via ingrepen of keuzes op vlak van de infrastructuur (brand- en diefstalbeveiliging, klimatisatie, lichtwerende maatregelen enz.), maar hangt ook sterk af van de inrichting van de opbergruimte zelf.
Met het juiste meubilair en een juiste opstelling daarvan kan erfgoed veilig en overzichtelijk opgeborgen worden. Bovendien vergemakkelijkt dit de manipulatie van het opgeborgen materiaal, wat niet alleen de veiligheid van het erfgoed, maar ook die van het aanwezige personeel ten goede komt. Een goede depotinrichting veronderstelt ook aandacht voor veilige en verantwoorde werkomstandigheden van het depotpersoneel.

Inrichting en collectie

De inrichting van een depot wordt bepaald door de afmetingen, vorm, materiaal en techniek van de op te bergen collectiestukken.

  • Zorg ervoor dat je vooraf een duidelijk zicht hebt op het soort materiaal dat in het depot wordt ondergebracht.
  • Houd rekening met de eventuele aangroei van collectie om improvisatie en ad-hoc oplossingen later te voorkomen.

Inrichting en budget

Het inrichten van een depot betekent een serieuze hap uit het budget, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Weeg steeds de baten tegen de kosten af: biedt dat higtech opbergsysteem een echte meerwaarde, of voldoet eenvoudig meubilair? Rekening houden met kleine - en soms eenvoudige - details bij de inrichting kan de bewaaromgeving aanzienlijk verbeteren en kostenbesparend werken.

Depot en overige (opslag)functies

De algemene principes voor depotinrichting en -meubilair kunnen ook gehanteerd worden voor de (overige) werk- en opslagruimtes in of verbonden aan het depot. In de praktijk komt het vaak voor dat een depot meerdere functies tegelijk heeft: opslagruimte voor de collectie, werkplaats, bergplaats voor tentoonstellings- en verpakkingsmateriaal,...
Deze combinatie van functies is niet aan te bevelen. Werkplaatsen brengen extra vervuiling het depot in. Tentoonstellings- en verpakkingsmaterialen horen niet thuis in een depotruimte, en ook stock van boeken, kantoormaterialen, ansichtkaarten en rekwisieten behoren hier niet.
Dingen die niet in een depot thuishoren, leiden al snel tot een ongecontroleerde toegang tot de depotruimte, wat in het kader van diefstalbeveiliging en sleutelbeheer geen ideale situatie is. Omwille van plaatsgebrek is het niet altijd en overal mogelijk om naast het depot ook nog aparte opslag- en werkruimtes te creëren.
Probeer, als het echt niet anders kan, de bestaande depotruimte te compartimenteren.

Laatst gewijzigd op 09/09/2019