U bent hier

Informatieplan

Informatieplan

Het informatiebeleidsplan brengt samenhang in het algemene beleid en het informatie- en ICT-beleid van de erfgoedinstelling. Net als het collectieplan bevat het een beschrijvend en richtinggevend deel.

Met een informatieplan leg je het ICT-beleid voor je collecties vast, meer bepaald voor de digitale collecties. Als erfgoedinstelling is het aangeraden een informatieplan op te stellen als aanvulling op het algemene beleidsplan. Dat is een onmisbare schakel in de voorbereiding van je digitale dienstverlening.

In Vlaanderen is het informatieplan eerder een theoretisch gegeven: het opstellen van een gedetailleerd informatieplan behoort deels tot het registratieplan, als onderdeel van het collectieplan. 

Het informatieplan is opgebouwd uit:

  • een informatiebeleidsplan, waarin je  aangeeft hoe ICT kan bijdragen aan het uitvoeren van de missie en doelstellingen van je organisatie, met name voor de collecties
  • een digitaliseringsplan, waarin je vastlegt hoe je de digitalisering en de digitale dienstverlening gaat realiseren
  • een duurzaamheidsplan, waarin je vastlegt hoe je de digitale dienstverlening op de lange termijn kan garanderen


Op de website van DEN, het kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland, vind je richtlijnen voor de opmaak van deze drie beleidsplannen.

DEN-Kennisbank: Informatieplan

Laatst gewijzigd op 20/06/2018