U bent hier

Het gebouw is onroerend erfgoed?

Het gebouw is onroerend erfgoed?

Vaak bevindt zich in beschermde monumenten ook belangrijk roerend erfgoed dat mee de betekenis van het ensemble uitmaakt. Bij een inrichting tot depot en de verbetering van de bewaaromstandigheden moet je daarmee rekening houden. Voor je depotproject in een beschermd monument is tijdig overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed en je aansluiten bij Monumentenwacht bijzonder aan te raden.

DOen

Een vergunning of toelating aanvragen 

  • Als je werkzaamheden wil uitvoeren aan een beschermd gebouw, is het belangrijk te weten wat kan en niet kan. Vraag daarom advies bij het agentschap Onroerend Erfgoed en bij je gemeente. Zij vertellen je of je een stedenbouwkundige vergunning of een schriftelijke toelating van het agentschap nodig hebt.
  • De mogelijkheden voor bouwkundige maatregelen, het inrichten en de aanleg van installaties zijn niet onbeperkt in een monument en het is niet altijd duidelijk wat wel en niet kan. Ook voor werkzaamheden in het interieur is er meestal een schriftelijke toelating nodig. Neem daarom tijdig contact op met de consulent voor Onroerend Erfgoed in je provincie.
     

Financiële voordelen en ondersteuning door het agentschap Onroerend Erfgoed

  • Voor een beschermd monument zijn er premies voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan het gebouw, het interieur en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken. Ook kunnen bepaalde werkzaamheden in aanmerking komen voor belastingvermindering bij de personenbelasting. 
  • Voor advies over de instandhouding van beschermde monumenten kan u contact opnemen met de consulent voor Onroerend Erfgoed in je provincie.


Aansluiten bij Monumentenwacht

  • Sluit je aan bij de Monumentenwacht in je provincie. Dat kan ook voor niet-beschermde maar historisch waardevolle panden. Zo kan je een beroep doen op de expertise van bouwkundige wachters en interieurwachters.
  • Plan regelmatig bouwkundige inspecties om de toestand van het gebouw - vooral het dak - te controleren en om tijdig onderhoud in te plannen. Zo beperk je het risico op schade aan de collectie.
  • Een inspectie van het interieur en de roerende inventaris door Monumentenwacht Interieur is het ideale vertrekpunt voor de reorganisatie of verbetering van de depotruimten. Het rapport bevat naast de belangrijkste schadebeelden aan het interieur en een inventaris ook een evaluatie van de bewaaromstandigheden met onmisbare en vooral praktische adviezen voor een betere bewaring.
Laatst gewijzigd op 20/05/2019