U bent hier

Het depot binnen de erfgoedinstelling

Het depot binnen de erfgoedinstelling

We kunnen op zowat elke denkbare plek in onze erfgoedinstellingen collectiestukken opslaan. In de praktijk worden vaak ongeschikte ruimtes gebruikt: door onwetendheid, tijdgebrek, een tekort aan middelen of een falend beleid. Enkele vuistregels om dat te vermijden.

In elke concrete situatie is het zaak zo veel mogelijk van het potentieel op depotvlak te realiseren. Dat vergt veel creativiteit van alle depotmedewerkers, omdat de beschikbare middelen lang niet altijd beantwoorden aan de depotnoden. Maar bij het aanpassen van de theorie aan de werkvloer ontstaan vaak de meest oorspronkelijke oplossingen, die bovendien als een goed voorbeeld voor de collega's kunnen dienen.
 

DOEN

 • Laat een ingenieur de maximale draagkracht van je depotvloer bepalen.
 • Onderzoek de bewaaromstandigheden per beschikbare ruimte: klimaat, licht...
 • Schat op voorhand alle kosten in voor ingrepen die de ruimte 'collectieklaar' moeten krijgen. Overweeg vervolgens of dit haalbaar en verantwoord is.
 • Kies in het gebouw voor een depotlocatie in de buurt van de laad- en loskaai, het onderzoekslokaal, de quarantaineruimte, het restauratieatelier...
 • Achterhaal of de vorige functie van je depotruimte schadelijke gevolgen kan hebben voor de bewaarde stukken.
 •  
 • Licht je collega's duidelijk in over de nieuwe depotstatus van de gebruikte ruimtes.
 

AFWEGEN

 • De grootste beschikbare ruimte is niet altijd de beste opslagplaats. Gebruik eventueel verschillende kleine lokalen.
 • Weer zo veel mogelijk nutsvoorzieningen uit je depotruimte.
 • Neem een binnenhuisarchitect onder de arm om het potentieel van je ruimte ten volle te benutten.
 

LATEN

 • Vermijd ruimtes met buitenmuren.
 • Laat niet toe dat de depotruimte voor andere doeleinden wordt gebruikt.
 • Neem geen ruimte als depot in gebruik als je vermoedt dat de bewaaromstandigheden allesbehalve ideaal zijn.

TIPS & TRUCS

 • Bezoek depots die werden gerealiseerd in vergelijkbare omstandigheden als die van jou.
 • Sommige firma's maken vrijblijvend een ontwerp van de meest efficiënte inrichting van je beschikbare ruimte. 

VOORBEELDEN/LINKS

De Nederlandse Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) publiceerde in 2011 Duurzaam Erfgoed. Duurzaamheid, energiebesparing en monumenten. Dat is vooral nuttig voor wie in historische panden een depot inricht. Meer informatie over deze publicatie vind je via de link op deze pagina.

Laatst gewijzigd op 20/05/2019