U bent hier

Het collectie-informatiesysteem

Het collectie-informatiesysteem

Collectieregistratie is een opdracht waarbij iedereen uit de erfgoedinstelling, het museum of het archief betrokken is. Al wie een object of objectinformatie nodig heeft, is gebaat bij een centrale databank die de nodige gegevens kan verstrekken.

In de erfgoedsector is er grotendeels consensus over het volgende:

  • Een inventaris is in de eerste plaats een gemeenschappelijk werkinstrument.
  • In de ideale situatie zijn de volgende plannen al opgemaakt vooraleer men op objectniveau de registratie aanvat: registratie, informatiebeleid, duurzaamheid, digitalisering.
  • Een correcte en duurzame objectnummering, digitale reproductie, objectdocumentatie... maken van de inventaris een succesvol werkinstrument.
  • Het opsporen en verwerken van informatie is niet alleen de taak van de registrator. Nieuwe gegevens kunnen van elke medewerker of bezoeker van de instelling komen. Het opslaan en toegankelijk maken ervan is een gedeelde verantwoordelijkheid.
  • De gebruiker, de collectie- en de depotmedewerkers zijn gebaat bij één centrale zoekingang voor collectie-informatie. Die voorkomt versnippering, verspilling en dubbel werk, en zorgt voor een goed zicht op aanwezige en ontbrekende informatie. Bovendien kan je hierdoor vragen sneller en beter beantwoorden: het publiek wordt sneller bediend.
  • Essentieel zijn duidelijke afspraken over de taakverdeling: wie doet wat wanneer, en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?

In dit luik gaan we verder in op deze vereisten.

Laatst gewijzigd op 20/06/2018