U bent hier

Erkenning en subsidies voor cultureel-erfgoeddepots

Erkenning en subsidies voor cultureel-erfgoeddepots

'Erkenning' heeft in het cultureel-erfgoedbeleid een specifieke betekenis: het is een Vlaams kwaliteitslabel voor collectiebeherende instellingen, zoals musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken. Die worden daarnaast ook 'landelijk', 'regionaal' of 'lokaal' ingedeeld.  Afhankelijk van de indeling en van het al dan niet hebben van het kwaliteitlabel kunnen organisaties en instellingen diverse vormen van financiële ondersteuning aanvragen. Zo slagen zij erin om ook hun (depot)infrastructuur te verbeteren.

We geven je graag de nodige aanknopingspunten. Doe op die basis navraag, want het aanbod verandert voortdurend.

Het kwaliteitslabel voor collectiebeherende instellingen

Het kwaliteitslabel is een erkenning door de Vlaamse Overheid - afdeling Cultureel Erfgoed dat de instelling aan de normen voldoet als museum, archief of erfgoedbibliotheek. Dit label omvat de hele instelling, en dus ook het depot. Het kwaliteitslabel is een voorwaarde voor het verkrijgen van een werkingssubsidie, niet van een project- of investeringssubsidie.
 

Subsidies

Vlaamse subsidies

Bij de Vlaamse Overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media kan een instelling, indien zij aan de voorwaarden voldoet:

  • een indeling bij het landelijke of regionale niveau en een bijhorende werkingssubsidie aanvragen, cf. het Cultureelerfgoeddecreet

  • een projectsubsidie aanvragen voor een erfgoedproject met minstens landelijke uitstraling, cf. het Cultureelerfgoeddecreet

  • een projectsubsidie aanvragen voor een cultureel project met bovenlokale uitstraling, cf. het Transitiereglement 2018-2019 of vanaf april 2019 het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking.

  • een investeringssubsidie aanvragen voor bovenlokale culturele infrastructuur bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI). Per beleidsperiode bepaalt de minister de sectorale prioriteiten.

Tot slot lopen er soms eenmalige of tijdelijke reglementen die tegemoet komen aan specifieke noden in de cultureel-erfgoedsector. Abonneer je op de nieuwsbrief van het Departement Cultuur, Jeugd en Media om op de hoogte te blijven.

Provinciale subsidies

Aangezien de provincies sinds 1 januari 2018 niet meer bevoegd zijn voor cultureel erfgoed, zijn er ook geen subsidiemogelijkheden meer op dit niveau. Soms zijn er wel subsidies gericht op onroerend erfgoed.
 

Ondersteuning door gemeentes en erfgoedcellen

Sommige gemeentes of erfgoedcellen geven diverse vormen van ondersteuning voor de erfgoedwerking van lokale organisaties:

  • ruimte ter beschikking stellen

  • financiële steun bij projecten rond behoud en beheer

  • subsidies voor conservatie/restauratie

  • ondersteunen van de inventarisatie en archivering

Informeer je bij de gemeentelijke cultuur- of erfgoeddienst of (indien aanwezig) bij de regionale erfgoedcel.

Laatst gewijzigd op 29/11/2018