U bent hier

Erkenning en subsidies voor cultureel-erfgoeddepots

Erkenning en subsidies voor cultureel-erfgoeddepots

'Erkenning' heeft in het cultureel-erfgoedbeleid een specifieke betekenis: het is een Vlaams kwaliteitslabel voor collectiebeherende instellingen, zoals musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken. Die worden daarnaast ook 'landelijk', 'regionaal' of 'lokaal' ingedeeld.  Afhankelijk van de indeling en van het al dan niet hebben van het kwaliteitlabel kunnen organisaties en instellingen diverse vormen van financiële ondersteuning aanvragen. Zo slagen zij erin om ook hun (depot)infrastructuur te verbeteren.

We geven je graag de nodige aanknopingspunten. Doe op die basis navraag, want het aanbod verandert voortdurend.

Het kwaliteitslabel voor collectiebeherende instellingen

Het kwaliteitslabel is een erkenning door de Vlaamse Overheid - afdeling Cultureel Erfgoed dat de instelling aan de normen voldoet als museum, archief of erfgoedbibliotheek. Dit label omvat de hele instelling, en dus ook het depot. Het kwaliteitslabel is een voorwaarde voor het verkrijgen van een werkingssubsidie, niet van een project- of investeringssubsidie.
 

Subsidies
 

Vlaamse subsidies

Bij de Vlaamse Overheid - departement CJSM kan een instelling, indien zij aan de voorwaarden voldoet:

  • een indeling bij het landelijke niveau en een bijbehorende werkingssubsidie aanvragen (T.e.m. 2017 zijn de provincies nog bevoegd voor de regionale ingedeelde organisaties.)

  • een investeringssubsidie aanvragen voor bovenlokale culturele infrastructuur (prioritaire infrastructuur: cultureel-erfgoeddepots) bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (Foci).
     

Provinciale subsidies

Een collectiebeherende instelling met kwaliteitslabel kan bij de provincie een indeling bij het regionale niveau en een bijbehorende werkingssubsidie aanvragen. (Na 2017 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de regionale indeling.)

Sommige provincies geven, naast de inhoudelijke ondersteuning in het kader van het depotbeleid, investeringssubsidies voor (cultureel) erfgoeddepots of projectsubsidies voor behoud en beheer:

Ondersteuning door gemeentes en erfgoedcellen

Sommige gemeentes of erfgoedcellen geven diverse vormen van ondersteuning voor de erfgoedwerking van lokale organisaties:

  • ruimte ter beschikking stellen

  • financiële steun bij projecten rond behoud en beheer

  • subsidies voor conservatie/restauratie

  • ondersteunen van de inventarisatie en archivering

Laatst gewijzigd op 12/04/2017