U bent hier

Digitale reproductie

Digitale reproductie

Foto's voegen veel waarde toe aan een objectbeschrijving. Ze maken een collectie-inventaris aantrekkelijker en toegankelijker, waardoor je bijvoorbeeld ideeën opdoet voor het vernieuwen van presentaties, zowel intern als extern (stimulans voor bruikleenverkeer). Zonder foto's zal een eventuele ontsluiting van de collectie(registratie) op het internet veel minder interessant zijn. Ook voor andere publicaties en in de publiciteit komen foto's van pas. Tot slot kunnen ze van dienst zijn bij calamiteiten, zoals diefstal, vandalisme, brand- of waterschade.

Fotograferen met of zonder nummer?

Het is interessant het objectnummer met het object mee te fotograferen om een verkeerde identificatie te vermijden. De foto identificeert het object en vormt een aanvulling op de inhoudelijke beschrijving ervan. Om na het fotograferen de bestandsnamen van de foto's te conformeren aan het objectnummer (bv. voor bulkimport van foto's in een collectie-informatiesysteem), kan dit ook handig zijn.

Een foto zonder nummer is interessant om virtueel te ontsluiten. Een goede herkenbaarheid van het object blijft ook dan van groot belang, evenals een back-upprocedure waardoor de opgeslagen data niet verloren gaan.

TIPS & TRUCS

 • Fotografeer objecten voor hun registratie in een zo neutraal mogelijke omgeving. Gebruik bijvoorbeeld een neutrale achtergrond, waarbij het object voldoende contrasteert.
 • Vermijd te veel schaduwvorming door gebruik te maken van een goede belichting vanuit minstens twee standpunten.
 • Zorg ervoor dat het objectnummer op de foto staat en dat het, met het oog op andere doeleinden, ook makkelijk van de foto 'afgeknipt' kan worden. Fotografeer het objectnummer dus bij voorkeur op voldoende afstand aan steeds dezelfde (zij)kant mee. Je kan het nummer dat zichtbaar moet zijn op de foto bijvoorbeeld op een blokje schrijven waarover white board-folie is geplakt (verkrijgbaar in hobby-/papierwinkels). Het objectnummer dat hierop wordt geschreven met white board-stiften kan je steeds makkelijk verwijderen.
 • Door een meetlat mee te fotograferen geeft de foto een goede indicatie van het formaat van het object. Hiervoor geldt net als bij het objectnummer: plaats de meetlat zo op de foto dat hij er 'afgeknipt' kan worden.
 • Door een grijs- en/of kleurkaart mee te fotograferen kan je de kleuren van de foto achteraf zo nodig corrigeren met een beeldbewerkingsprogramma.
 • Fotografeer een object zo dat de foto een indruk geeft van de diepte van het object. Een kast fotografeer je niet recht, maar schuin van voren.
 • Maak van bepaalde objecten, zoals penningen, een foto van de voor- én achterkant.
 • Hou rekening met eventueel auteursrecht!
 • Fotografeer een object tegelijk met het nummeren, en het liefst digitaal. Zo hoef je de objecten later niet nogmaals te hanteren.

Benodigdheden

 • digitale (reflex)camera
 • statief
 • twee of drie lampen (soft box is zinvol bij het fotograferen van 3D-objecten)
 • neutrale achtergrond of rondbooghorizon (een achtergrond van buigzaam karton of kunststof)
 • tafel
 • materiaal voor het noteren van het objectnummer dat op de foto zichtbaar moet zijn
 • eventueel een meetlat en een grijs- en/of kleurkaart.

 

Laatst gewijzigd op 25/01/2019