U bent hier

Zemst - Sportimonium Preservation Hall Victor Boin - Sportimonium vzw & provincie Vlaams-Brabant

Type:
 • Transitdepot
 • Nooddepot
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Extern depot
 • Nieuwbouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Halfopen depot
 • Publiek-private samenwerking
Omschrijving gebouw en ligging:

Het gebouw is gelegen in het Sport Vlaanderen-domein Hofstade op de logistieke site en bevindt zich op korte afstand (150 m) van het museumgebouw en het documentatiecentrum van het Sportimonium. Het is een volledig afgesloten gebouw met uitzondering van lichtinval in de werkruimtes. Het biedt onderdak aan de uitgebreide collectie en bevat eveneens opslagruimtes en een atelier voor de technische dienst.

Het gebouw is elke werkdag (13u -16u) voor het publiek toegankelijk. In het ‘Sportraam’ krijgt de bezoeker een ruime inkijk op de collecties die in het museumdepot worden bewaard. Via aanraakschermen in de publieksruimte kan de bezoeker meer leren over collectievorming en collectiebewaring en het vele werk achter de schermen. Ideaal na je bezoek aan het museum.

Onder voorwaarden kan een deel van het gebouw een rol vervullen als nood- en transitdepot.

Aard collecties:

Alles samen bestaat de Sportimonium-collectie uit nagenoeg 30.000 voorwerpen en audiovisuele documenten. Het merendeel is ondergebracht in de Preservation Hall Victor Boin. De samenstelling van de collectie is bijzonder divers zowel naar inhoud als de aard. Ze weerspiegelt de geschiedenis van de sportieve bewegingscultuur in Vlaanderen in zijn internationale context. Voor de traditionele sporten of volkssporten is de collectie wereldwijd georiënteerd. 

Het gaat hierbij om sportmateriaal in de meest uitlopende materialen (hout, ijzer, textiel, steen, kunststoffen) en kledij allerhande, vlaggen, wimpels, bekers, affiches, foto’s, grammofoonplaten, postkaarten, schilderijen, beelden, ….

Periode (ver)bouw(ing):
2013-2014
Architect:
Paul Van Aerschot
Kostprijs:
€ 1.730.000
Soorten ruimtes:

Depot met industriële stapelrekken voor grote voorwerpen (350 m²), waarvan 45 m² publieksruimte, door een glazen wand gescheiden van het depot

 • Depot met compactusrekken (210 m²)
 • Archiefruimte (200 m²)
 • Technische ruimte (84 m²)
 • Sas en quarantaineruimte (85 m²)
 • Kantoor, onthaal, sanitair (70 m²)
 • Uitleendienst (130 m²)
 • Ateliers (205 m²)
Werkruimte:

360 m²

Opslagruimte:

1095 m²

Manier van klimatiseren:

Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door een warmtepompinstallatie op geothermie, gekoppeld aan een vloerverwarming. Het ventilatiesysteem type D (met warmtewisselaar) verdeelt de lucht in de depotruimte d.m.v. zogenaamde sokken.

Klimaatzones:

4 klimaatzones voor depot, archief, ateliers en kantoren.

Energieverbruik:

EPC is in de maak. Het berekende K-peil is 19

Brandbeveiliging:

Haspels en brandblustoestellen

Depotinfrastructuur:
 • industriële rekken
 • mobiele rekken (compactus)
 • gespecialiseerde kasten
Aantal depotmedewerkers:
Momenteel is er geen afzonderlijke functie depotbeheerder. Medewerkers van de technische dienst staan in voor het praktische beheer (te ramen op een halftijdse functie)
Andere nuttige info:

Het erfgoeddepot ligt op 70 meter van het Sportimonium-documentatiecentrum en op 150 meter van de ingang van het museum.

Contactgegevens:

Sportimonium
Trianondreef 19, 1981 Hofstade/Zemst
Tel. 015 61 82 22