U bent hier

Zellik - Archeologisch depot Onroerend Erfgoed (erkend onroerenderfgoeddepot) - Vlaamse Overheid

Type:
 • Erkend onroerenderfgoeddepot
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Intern depot
 • Multifunctioneel gebouw
 • Halfopen depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het agentschap Onroerend Erfgoed beheert momenteel 1 centraal archeologiedepot in Zellik en satellietdepots in Zarren, Raversijde, Tongeren en Ename. Het gebouw op het bedrijventerrein “Sphere Business Park” in Zellik (Doornveld) is in 1991 door het voormalig Instituut voor het Archeologisch Patrimonium als hoofdvestiging van het instituut in gebruik genomen (huurgebouw).  Oorspronkelijk werd enkel de centrale ruimte van het gebouw gebruikt voor de opslag van het archeologisch vondstmateriaal. Door de gestage aangroei van het vondstmateriaal werd vanaf 2003 de vrijgekomen kantoorruimte in het gebouw verder ingericht als depotruimte

Technische gegevens gebouw:
Dragende structuur in gewapend beton, geïsoleerde gevels in architectonisch beton, aluminium draai- en kipramen met thermische onderbreking, dubbele isolerende beglazing, verlaagde akoestische plafonds met ingebouwde lichtarmaturen met lage luminantie (400 lux)., vrije hoogte 2,60 meter, vaste tapijten (uitz. centrale depotruimte, conservatielabo en metaaldepot), individuele verwarming op gas met radiatoren, brandveilige uitvoering (branddeuren, brandhaspels, …)

Ligging:
Het industrieterrein ligt aan de uitrit 10 van de westelijke Ring van Brussel, aan de kruising van de Gentse steenweg en de Pontbeeklaan. Het depot is bereikbaar met trein en bus.

Aard collecties:

In het depot worden archeologische vondsten uit honderden sites en contexten, verspreid van over heel Vlaanderen, van de prehistorie tot en met de eerste wereldoorlog geregistreerd, bewaard en toegankelijk gemaakt.

Periode (ver)bouw(ing):
1990
Architect:
Aries Architectes & Ingenieurs
Soorten ruimtes:

Depotruimtes: metaaldepot, glasdepot, depot specifieke opslag, bulkdepots, koelcel

 • Conservatielabo
 • Fotografieruimte
 • Verpakkingsruimte
 • Raadpleegruimtes
 • Kantoren/werkplekken
 • Archief
 • Technische ruimtes
Werkruimte:

419,5 m²

Opslagruimte:

1.117 m²

Manier van klimatiseren:

Micro-omgeving: aangepaste verpakking naargelang de noden van het object

Macro-omgeving: het vondstmateriaal wordt uitgesplitst per materiaalcategorie en naargelang de noden van het object ondergebracht in een aangepast depotruimte

Klimaatzones:

Metaaldepot met een apart mobiel aircosysteem

Koelcel (4-5°C)

Bulkdepots (geen extra maatregelen voor klimatisatie, een zo stabiel mogelijk omgeving wordt nagestreefd)

Energieverbruik:

153.99 kWh/m²

Brandbeveiliging:

Brandhaspels, branddeuren, blusapparatuur

Depotinfrastructuur:

Buisrekken type PROTUB zonder bouten en moeren te monteren (Afwerking : Epoxy RAL 5019 blauw)

Twee ingerichte koelcellen

Uitgerust conservatielabo

Leveranciers depotinfrastructuur:

Storacon (rekken), Overtoom (rekken)

Aantal depotmedewerkers:
8 medewerkers: depotbeheerder, conservator, verantwoordelijke preventieve conservatie, assistent preventieve conservatie, registrator, assistent actieve conservatie, assistent logistiek, assistent verwerking
Uitdagingen en problemen:

Door de gestage aangroei van het vondstmateriaal was de voorziene centrale depotruimte vanaf 2003 niet meer voldoende. Door de verhuis in 2003 van de hoofdzetel van het toenmalige VIOE naar Brussel kwam heel wat kantoorruimte vrij. Alhoewel die lokalen verre van ideaal zijn voor het duurzaam bewaren van archeologisch erfgoed, bieden ze een tijdelijke oplossing voor de urgente opslagproblematiek. Van 2008 tot nu werden nog bijkomende maatregelen genomen om het verder groeiende plaatsgebrek op te vangen: de ruimtes werden zo efficiënt mogelijk ingericht, er werden rekken bijgeplaatst en het vondstmateriaal wordt efficiënter verpakt. Momenteel is het agentschap Onroerend Erfgoed op zoek naar een structurele oplossing voor de centralisatie van haar depots.

Contactgegevens:

Sphere Business Park 
Doornveld Industrie Zone 3 gebouw 190
1731 Zellik
Depotbeheerder: kim.quintelier@rwo.vlaanderen.be  
Conservator archeologie: leentje.linders@rwo.vlaanderen.be