U bent hier

Tongeren - Archeologisch depot Gallo-Romeins Museum - provincie Limburg

Type:
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Intern depot
 • Nieuwbouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het museumgebouw heeft een logische structuur die toelaat een professionele museumwerking uit te bouwen. De architectuur is eerder gesloten maar bevat hier en daar kleine openingen die verrassende zichten geven op de stad. Het museum bevindt zich voor een groot stuk onder de grond. Zo blijft het bovengronds volume binnen de perken. Bovendien verwijst dit concept duidelijk naar de archeologische wetenschap. Via verdiepte patio’s halen we hier en daar gefilterd daglicht binnen.

De depots bevinden zich verspreid over vijf locaties in het gebouw.

Aard collecties:

De collectie van het GRM bestaat in essentie uit drie grote eenheden, m.n.:

 • Prehistorie (Steentijd & Metaaltijden) ca. 25-30%
 • Gallo-Romeinse periode ca. 60-70%
 • Merovingische periode ca. 5-10 %

De collectie in haar geheel een goed overzicht van de bewoningsgeschiedenis van de regio vanaf het begin tot en met de Merovingers. De collecties worden momenteel aangevuld door nieuw opgravingsmateriaal en door toevalsvondsten, in zoverre dit materiaal iets toevoegt aan de bestaande collectie. De collectie is nooit afgesloten. Ze blijft aangevuld worden, telkens er relevant materiaal ontdekt wordt.

Het GRM vindt zijn oorsprong in een aantal collecties uit het Tongerse en uit de voormalige collectie van het Provinciaal Museum (Begijnhof Hasselt). Het verzamelbeleid van het GRM richt zich vandaag op het grondgebied van de voormalige civitas Tungrorum - Vlaanderen ten oosten van Schelde/Dijle van prehistorie tot aan de volle middeleeuwen.

De publiekscollectie kan als kerncollectie opgevat worden. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat de publiekscollectie geenszins een statisch maar eerder een actief, dynamisch gegeven is.

De omvang van de collectie wordt geschat op 170.000 stuks. Dit aantal omvat zowel presenteerbare voorwerpen als opgegraven fragmentair materiaal met hoge wetenschappelijke waarde.

De publiekscollectie bestaat uit zo'n 2400-tal objecten. De overige archaeologica worden geborgen in de reserves en zijn op afspraak te bezichtigen en te bestuderen door derden.

Periode (ver)bouw(ing):
2006-2009
Architect:
De Gregorio & Partners
Soorten ruimtes:
Intern:
 • kantoren en registratieruimte
 • 3 depots waaronder transit- en verpakkingsruimte
 • 2 depots voor metalen
 • studio voor fotografie
 • wetenschappelijke bibliotheek, toegankelijk voor publiek
Extern:
 • lapidarium
 • 2 depots
Opslagruimte:
 • 270,65 m² intern
 • 204 + 186 + 93 m² extern
Manier van klimatiseren:
Klimatisatie door MACROklimaat:
 • luchtbevochtiger
 • luchtontvochtigers
Klimatisatie door MICROklimaat:       
 • geklimatiseerde luchtdichte containers, met een bepaalde hoeveelheid silicagel
 • plastic afsluitbare containers of vitrines geklimatiseerd met Prosorb
Klimaatzones:
 • metalen: 30% RV
 • organische materialen, fresco’s en gerestaureerd aardewerk: 55% RV
Aantal depotmedewerkers:
3 personen bemannen de cel collectiebeheer, die o.a. instaat voor het beheer van de depots
Contactgegevens: