U bent hier

Ieper - Archiefdepot - Stadsarchief Ieper

Type:
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Herbestemd gebouw
 • Intern depot
 • Multifunctioneel gebouw
 • Nieuwbouw
 • Publiek-private samenwerking
Omschrijving gebouw en ligging:

Het stadsarchief bevindt zich in de Neerstad, op de terreinen van de voormalige Picanolfabriek aan de Polenlaan. De stad Ieper en een privépartner realiseerden er tussen 2004 en 2009 een belangrijk reconversieproject (publiek-private samenwerking, PPS). In 2009 was dit project laureaat van de Prijs van de Bouwheer van de Vlaamse Bouwmeester, in de categorie Herbestemming.

Het privégedeelte binnen het project beslaat 17.643 m² en omvat:

 • handelsruimtes,
 • 13 sociale woningen,
 • 24 appartementen en
 • parkeerfaciliteit voor 100 wagens.

 

Het publieke gedeelte beslaat 10.394 m² en omvat:

 • de bibliotheek,
 • het archief (de totale magazijncapaciteit bedraagt 6342 strekkende km) en
 • de school voor deeltijds kunstonderwijs.
Aard collecties:
 • Cultureel archief: 38.152 stukken
 • Administratief archief: 58.169 stukken
 • Foto's, affiches, postkaarten...: 57.560 stukken
 • Monografieën over de geschiedenis van stad en streek: 14.073 stukken
 • Tijdschriften: 5421 jaargangen
 • Thesissen: 256 volumes
 • Oude drukken: 3566 volumes
Periode (ver)bouw(ing):
2004-2009
Architect:
architecten: Buro II bvba - private partner: Van Roey Project nv - Vanhaerents nv
Kostprijs:
Nauwelijks uit te splitsen uit de totale kostprijs van de investeringen in de volledige site
Soorten ruimtes:

De publieksruimtes omvatten:

 • Leeszaal: 136,02 m²
 • Polyvalente ruimte (bv. voor tijdelijke tentoonstellingen): 123 m²
 • Toegang gebouw via sas: 75,67 m²
 • Sanitair en vestiaire: 30,95 m²

 

De werkruimtes omvatten:

 • Kantoren: 67,7 m²
 • Ontvangstruimte voor archiefmateriaal: 27,2 m²
 • Digitaliseringsruimte: 15,33 m²
 • Archiefmagazijn 1: 60,02 m²
 • Archiefmagazijn 2: 128 m²
 • Archiefmagazijn 3: 132 m²
 • Archiefmagazijn 4: 134 m²
 • Archiefmagazijn 5: 163,96 m²
 • Archiefmagazijn 6: 160 m²

Een zevende ruimte wordt door de bibliotheek gebruikt.

Werkruimte:

110,23 m² (exclusief publieksruimtes)

Opslagruimte:

778 m²

Manier van klimatiseren:

Actieve klimaatbeheersing met een HVAC-installatie.

Klimaatzones:
 • Verschillende circuits voor elk van de archiefmagazijnen
 • Temperatuur: 18° Celsius
 • Relatieve luchtvochtigheid (RV): 55%

 

Energieverbruik:

Het water-, gas- en elektriciteitsverbruik zitten vervat in het totale verbruik van de bibliotheek en het stadsarchief samen. Deze gegevens zijn niet uitsplitsbaar.

Brandbeveiliging:
 • Branddetectie en klassieke brandbestrijding (blusapparaten); geen automatisch blussysteem
 • Compartimentering in 7 archiefmagazijnen
 • Toegang via sas met brandwerende deuren
 • Inbraakdetectie
 • Evacuatieplannen en -bewegwijzering
 • Nooduitgangen; ook vanuit de archiefmagazijnen
 • Noodverlichting
Depotinfrastructuur:
 • Mobiele rekken voor de grootschalige opslag van archiefdozen, boeken en tijdschriften: 6342 strekkende km
 • Kaderrek
 • Plannenkasten: 4 stuks
 • Klimaatloggers (type TESTO 176 H1 met display en vocht- en temperatuursondes): 4 stuks
Leveranciers depotinfrastructuur:
 • Rekkensystemen: Bruynzeel Storage Systems
 • Klimaatregeling (HVAC): een onderaannemer van de privépartner
Aantal depotmedewerkers:
ca. 0,5 VTE
Uitdagingen en problemen:

De opmaak van een calamiteitenplan is nodig.

Andere nuttige info:
 • Het schoonmaken van het gebouw is uitbesteed aan een externe firma. Die staat ook in voor het regelmatige onderhoud van de magazijnruimtes.
 • Het stadsarchief is sinds 2012 Erkend Cultureel Archief.
 • HVAC staat voor heating, ventilating & air conditioning.
Contactgegevens:

Stadsarchief Ieper

Weverijstraat 7

8900 Ieper

057 23 94 40

modern.archief@ieper.be