U bent hier

Gent - De Zwarte Doos - Archeologisch depot Dienst Stadsarcheologie & Stadsarchief (erkend onroerenderfgoeddepot) - stad Gent

Type:
 • Erkend onroerenderfgoeddepot
 • Gezamenlijk depot
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Intern depot
 • Nieuwbouw
 • Herbestemd gebouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Neemt een deel in van de voormalige ARBED-fabriek (midden 20ste eeuw, Gent - Gentbrugge).

 • gedeeltelijk renovatie
 • gedeeltelijk nieuwbouw
Aard collecties:
 • archeologische archieven (vondsten, stalen en opgravingsarchief) afkomstig van onderzoek uitgevoerd op het grondgebied van de Stad Gent en de gemeente Zelzate
 • collectie Stadsarchief Gent
Periode (ver)bouw(ing):
2001-2005 (Sanering, renovatie en uitbereiding)
Architect:
Architectenburo RO Berteloot
Kostprijs:
Onderdeel van een groter saneringproject
Soorten ruimtes:
 • depotruimtes
 • koelruimte
 • kantoren en ateliers
 • opslagruimte verpakkingsmateriaal
 • zaal voor raadplegingen
 • quarantaineruimte
 • laad- en losruimte
Opslagruimte:
 • depotruimte voor archeologie: 800 m²
 • koelruimte archeologie: 58 m²
 • depotruimte voor stadsarchief: 4097 m²
 • kaartenkamer (gemeenschappelijk): 97 m²
 • ruimte voor fotocollecties (gemeenschappelijk): 62 m²
Manier van klimatiseren:

Centraal klimaatsysteem 

Klimaatzones:

Klimatisatiesysteem met 2 zones:

 • depotruimtes (+- 19 °C, 55% relatieve luchtvochtigheid)
 • koelruimte (ca. 3-4 °C,  65% relatieve vochtigheid)
 • ruimte voor fotocollecties (individuele klimatisatie) (16 °C)
Energieverbruik:

140,16 Kwh/m² (totale gebouw)

Brandbeveiliging:
 • branddetectoren
 • brandcentrale
 • brandhaspels
 • rookkleppen
Depotinfrastructuur:
Archeologie
 • metalen rekken
 • industriële palletrekken
 • archiefkasten voor het archeologisch opgravingsarchief
 • plankasten voor het archeologisch opgravingsarchief
Stadsarchief
 • vaste metalen rekken
 • mobiele metalen rekken
 • mobiele compactuskasten
 • ladekasten 
Leveranciers depotinfrastructuur:

Bruynzeel Storage Systems

Aantal depotmedewerkers:
Archeologisch depot: 1 depotarcheoloog (beheer arch. depot), 3 assistenten (praktische uitvoering), 1 adm. medewerker, 5 vrijwilligers (tekenwerk, herverpakken en registratie van vondsten), sporadische stagiairs; Archief: 1 archivaris, 3 assistenten
Andere nuttige info:

De Zwarte Doos is het historisch kenniscentrum van de Stad Gent.
Het Stadsarchief en de Dienst Stadsarcheologie zijn er samen gehuisvest. Naast het depot met de archeologische en historische archieven zijn er nog een bibliotheek, leeszaal, kantoren, tentoonstellingsruimte, auditorium en archiefateliers.

Contactgegevens:

Stad Gent
De Zwarte Doos,Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief
Bezoekadres: Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge
Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
09/266 57 60

Stadsarcheologie@gent.be
Stadsarchief@Gent.be