U bent hier

Ename - Provinciaal Erfgoedcentrum - Erfgoeddepot (erkend onroerenderfgoeddepot) - provincie Oost-Vlaanderen

Type:
 • Erkend onroerenderfgoeddepot
 • Transitdepot
 • Nooddepot
 • Nieuwbouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Halfopen depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het depot zit ingewerkt in de Provinciale Erfgoedsite Ename, gelegen bij de dorpskern van Ename, grenzend aan de archeologische abdijsite van Ename.

Het depot en de werkruimtes bevinden zich op de kelderverdieping van het Erfgoedcentrum. Bezoekers kunnen door raampjes binnenkijken in het depot en de werkruimtes en zo de weg van het object volgen. Hierbij worden ze ondersteund door educatieve panelen.

In het gebouw bevindt er zich op het gelijkvloers en op de 1ste verdieping een onthaal, tentoonstellingsruimtes en een foyer. Op de 2de verdieping zijn er multifunctionele lokalen en bureauruimtes.

Aard collecties:

Voor langdurige bewaring:

 • complete archeologische ensembles
 • (onderdelen van) beschermd of waardevol onroerend erfgoed: stalen of onderdelen die als referentie of gegevensbank kunnen functioneren (bv. dendrostalen)

Voor tijdelijke bewaring:

 • (onderdelen van) beschermd of waardevol onroerend erfgoed in geval van nood of herbestemming, voor een vooraf afgesproken duur
 • kwetsbare archeologische artefacten of vondstcomplexen afkomstig van het grondgebied Oost-Vlaanderen in afwachting van conservering, indien de eigenaar niet in de geschikte bewaringsomstandigheden kan voorzien en op voorwaarde dat conservering effectief voorzien is
 • erfgoedcollecties in het geval dat een calamiteit de collectie acuut bedreigt (bijvoorbeeld wateroverlast, brand, enz.)
Werkingsgebied:

Alle gemeenten van Oost-Vlaanderen waarvoor geen ander erkend onroerenderfgoeddepot de verantwoordelijkheid opneemt. Aangezien een aantal erkende depots enkel archeologisch erfgoed opneemt, verschilt ons werkingsgebied naargelang het archeologisch erfgoed (voornamelijk het noorden van Oost-Vlaanderen) dan wel het andere onroerend erfgoed (volledige provincie behalve het Waasland) betreft.

Periode (ver)bouw(ing):
2008
Architect:
Tijdelijke vereniging Planning-SWK
Kostprijs:
De kostprijs van het depot zit begrepen in de kostprijs van het hele Erfgoedcentrum en is zodoende niet apart te bepalen
Soorten ruimtes:
 • laad- en loskade
 • quarantaineruimte
 • verschillende depotruimtes
 • werkruimte/raadpleegruimte
 • bureau
 • ruimte voor de opslag van verpakkingsmateriaal
 • bergruimte
 • behandelingsruimtes (diepvriesruimte, anoxiebehandelingskamer)
Werkruimte:
 • De werkruimte, verpakkingsruimte en bureau zijn samen circa 200 m² groot
 • De ruimtes zijn ingericht in functie van registratie, verpakken en conserverende behandelingen. De ruimtes zijn allen zichtbaar voor het publiek.
Opslagruimte:
De opslagruimte van ca. 480m² behelst:
 
 • 2 grote depotruimtes
 • 5 kleine depotruimtes (waaronder een kluis en een koelcel)
 • behandelruimte met diepvriezers
 • anoxiebehandelingsruimte
Manier van klimatiseren:

klimaatsysteem

Klimaatzones:
 • Ca. 18-20°C – 50 % RV in centrale depotruimte en kleinere depotruimtes, met de mogelijkheid om de temperatuur en vochtigheid voor elke ruimte anders in te stellen om bijvoobeeld een drogere ruimte te maken
 • Koelruimte 4°C
Energieverbruik:

Niet bekend. Is inbegrepen in de totale energiekost van het gebouw.

Brandbeveiliging:
 • brandalarm
 • brandblussers
 • brandhaspels
Depotinfrastructuur:
 • Grote depotruimte: 
  • compactussysteem met:
   • legborden
   • schilderijenrekken
   • platformen grote objecten
  • palletzone (met kunststof pallets)
 • Kleinere depotruimtes: ingericht in functie van een flexibel gebruik (afhankelijk van de collecties die worden opgevangen in het depot)
  • metalen rekken van 120 cm en 250 cm breed
  • metalen kledingrekken
  • grote ladekast voor liggend textiel
  • koelruimte: kunststof rek en kunststof palletten
 • Werkruimte:
  • in de hoogte verstelbare tafels voor zittend en staand werk
  • klaptafels
Leveranciers depotinfrastructuur:
 • Bruynzeel Storage Systems
 • Magista
Aantal depotmedewerkers:
1 depotbeheerder, 1 depotmedewerker, 2 assistenten depot en onthaal, aangevuld met vrijwilligers en stagiairs (praktische depotwerk), communicatie-/publieks-/educatief medewerkers maken deel uit van werking Erfgoedcentrum
Uitdagingen en problemen:

De werking van het depot zit ingebed in de bredere dienstverlening van de erfgoedconsulenten en monumentenwacht van de provincie Oost-Vlaanderen. Deze dienstverlening focust zich op erfgoedzorg en dan wel zoveel mogelijk in situ (op de plaats waar het erfgoed zich bevindt of thuis hoort). Wanneer het erfgoed door omstandigheden niet op locatie kan blijven, biedt het depot een mogelijkheid tot een kwalitatieve ex situ bewaring, zowel permanent als tijdelijk.

De functie van tijdelijke opname in depot stelt andere eisen aan het organiseren van de depotwerking. Momenteel wordt gebruik gemaakt van de verhuismodule en barcodesysteem Adlib voor registratie.

Het beheren van diverse collecties onder 1 dak ervaren we als een positieve kruisbestuiving, eerder dan een ongemak.

Andere nuttige info:
 • De objecten worden nagekeken voor of bij het binnenkomen en (intern) behandeld indien nodig. Dit voorkomt besmetting door ongedierte of schimmel van de andere al aanwezige collecties.
 • Onze calamiteitenwerking focust zich in de eerste plaats op collegiale dienstverlening binnen een calamiteitennetwerk, en daarnaast uitlenen van materiaal en indien nodig (beperkte) ruimte in het depot.
Contactgegevens:

Depotconsulent:

Adres: Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde)